Назад

За първи път работодател участва в изпитната комисия за специалност Интериорен дизайн в ПГТМД

Асоциацията на интериорните дизайнери в България (АИДБ), като член на Българската търговско-промишлена палата, съдейства за попълване на екипа на изпитната комисия за държавните квалификационни изпити на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн (ПГТМД). За първи път в изпитната комисия за придобиване на 3-та степен на професионална квалификация по професията дизайнер, специалност Интериорен дизайн, се включва представител на работодателите - изискване по  Наредба 3 на МОН. По покана на АИДБ, на изпитната сесия на 28 май и 3 юни участва арх. Татяна Глебова – едно от водещите имена в интериорния дизайн у нас, с дългогодишна практика и участия в конкурси.

Арх. Глебова присъства на презентациите на проектите по индивидуални задания и коментира с тях изпълнението им. По време на изпитната сесия тя се запозна с образозователната програма в специалността „Интериорен дизайн” в ПГТМД и обмени мнение с преподавателите относно учебния материал, използваните специализирани програми и технологии. Арх. Глебова призна, че все по-трудно е намирането на качествени кадри в сферата на интериорния дизайн. Според нея завършилите такова образование не са подготвени така че да отговорят на реалните изисквания в бранша.

 „Като първи контакт на бизнеса със средното образование, смятам, че бе полезен и се надявам на следващи ползотворни срещи. Нашите очаквания са за установяване на контакти за провежданена производствена практика в реална работна среда.” – коментира Даниела Шошова, директор на ПГТМД – София.

Ето какво още разказа тя за обучителния процес по интериорен дизайн:
„Като професионална гимназия, ние подготвяме средни изпълнителски кадри по учебни планове и програми одобрени от МОН. За учениците, които се обучават по условията на ЗПУО, приет през 2016, учебните програми по предметите от общата специфична професионална подготовка трябва да бъдат одобрени от работодател. Съществува възможност през пет години да се прави корекция в учебните програми и планове, ако работодателите направят предложение.
Поради голямото разнообразие от софтуерни продукти, свързани с проектиране и визуализация в интериорния дизайн, една професионална гимназия на делегиран бюджет трудно може да осигури високотехнологично оборудване за да подготви възпитаниците си на високо професионално ниво при използване на всички  програмни продукти, но може да даде базови знания и умения.”

По думите на заместник-директора на гимназията Тотка Величкова почти всички зрелостници кандидатстват успешно във висши учебни заведения в страната и в чужбина, като най-много в Лесотехническия университет в София, но не всички завършват образованието си. Според Мария Кючюкова, преподавател в училището и в Лесотехническия университет, част от талантливите гимназисти избират да продължат в Милано.


21.06.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад