Назад

Среща с търговския съветник в Посолството на Полша в София

Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с търговския съветник в Посолството на Полша в София Кшищоф Пшилуцки, представител на Полската агенция за инвестиции и търговия. Повод за срещата бе предстоящият форум, в рамките на Срещата на високо равнище за Западните Балкани, който ще се проведе на 4 юли 2019 г. в Познан. На шестото издание на събитието се очаква участието на правителствени делегации, представители на граждански организации и хора на бизнеса от 16 страни: Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Косово, Северна Македония, Сърбия, Австрия, България, Хърватия, Франция, Гърция, Германия, Полша, Словения, Италия и Великобритания. 

Идеята на срещата на върха е интеграцията на Западните Балкани със страните от Европейския съюз чрез синергия на света на политиката, гражданското общество и бизнеса. Полската агенция за инвестиции и търговия заедно с Министерството на предприемачеството и технологиите отговаря за организацията на бизнес компонента на тазгодишната среща на върха. Бизнес форумът тази година ще се състои под мотото „Growing Together“, което подчертава, че само взаимното сътрудничество и трайното развитие в Европа ще осигури благоденствие на нашите общества. Интервю с търговския представител на Полша по темата тук.

В рамките на Форума ще се състоят множество панели, презентации на представители на бизнеса от Западните Балкани и Европейския съюз на щандовете на изложението и B2B разговори. Предприемачите ще имат уникалната възможност да представят офертата си, да споделят своето ноу-хау и да се похвалят с постиженията си. Актуална програма и информация за темите тук.

Бизнес форумът представлява полското предложение за установяване на трайни контакти и сътрудничество между представителите на бизнеса в региона. Основният акцент в бизнес разговорите по време на Форума ще бъде поставен върху следните сектори: енергетика, дигитални технологии, храни и агротехника.

Информация за Бизнес форума и Срещата на високо равнище за Западните Балкани ще намерите на следния линк: www.gov.pl/diplomacy/poznan-summit

Формулярът за регистрация на фирми се намира на следния линк: www.paih.gov.pl/Western_Balkans_Summit

 


21.06.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад