Назад

Среща с новия посланик на България в ИрландияПредседателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с новоназначения посланик на България в Ирландия Гергана Караджова. Симеонов представи дейностите на Палатата с акцент насърчаване на двустранното икономическо сътрудничество и по- специално контактите и инициативите с партньори от Ирландия. Той подчерта силните връзки, поддържани на ниво Асоциация на европейските търговски палати.

Председателят на БТПП препоръча установяване на пряк контакт с ръководството на Търговско-промишлената палата на Ирландия, които са отлични партньори на БТПП и със сигурност ще окажат подкрепа за реализиране идеите на Посолството ни за развитие на двустранното сътрудничество.

Гергана Караджова сподели приоритетите на своята мисия, сред които са редица европейски въпроси, както и изказване на съдействие за засилване на търговско-икономическия обмен между България и Ирландия. По думите й стокообменът е скромен за потенциала на двете страни.

Симеонов подчерта важността на ирландските инвестиции, вече установени в страната, както и активното отношение на БТПП за привличане на нови, в сътрудничество с Посолството на  Ирландия в София.

По данни на БНБ за периода януари-декември 2018 г. стойността на ирландските инвестиции в България е отрицателна, -63.8 млн. евро. През 2017 г. отрицателната стойност на ПЧИ от Ирландия е в размер на -6.8 млн. За последните 5 г. положителни инвестиции се отчитат само през 2016 г. в размер на 29.8 млн. евро.

Ирландските инвестиции в България  са предимно в сферата на недвижимите имоти, хотели и ресторанти, финансово посредничество, строителството, търговия, преработваща промишленост и рудодобив, транспорт и съобщения. Една от най-успешните ирландски инвестиции в България е изграждането на 24-часов колцентър на Taxback във Варна за възстановяване на данъци. Центърът обслужва клиенти в чужбина на 6 езика. Фирмата осигурява работа на над 300 човека. Други две значими ирландски инвестиции са на Marsdale Group в „Приста ойл“, базирани в Русе, и на Marland International Ltd. в производството на облекла – „Котон Индустри България“ в Ямбол. Фирмата Erlton Fund Ltd. (производство на етерични масла) е закупила 68% от капитала на Българска роза Севтополис ЕАД, Казанлък. Съществуват възможности за привличане на ирландски инвестиции в областта на инфраструктурата, телекомуникациите, енергетиката.

 


07.06.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад