Назад

БТПП подкрепя развитието на женското предприемачествоПрез май в Прага, Чешка Република се проведе международна среща на женски предприемачески асоциации, организирана под егидата на Европейката комисия, Генерална Дирекция “Растеж“. Българската търговско-промишлена палата делегира своя мандат за участие на Юлиана Минчева, председател на Асоциацията за женско предприемачество „Вселена“, член на Палатата. В рамките на събитието участваха  представители на 38 страни, а основната цел бе чрез обмяна на опит  в областта на обучението и предоставянето на повече услуги да се подкрепя женското предприемачество и да се даде тласък на неговото развитие, като се използват най-добрите практики.

Констатацията на Европейската комисия е, че креативността и потенциала на женското предприемачество не се използват  достатъчно като средство за икономически растеж и създаване на работни места. Жените са над 50% от европейското население, а участието им в предприемаческата дейност е  едва 29%.  Независимо от значителния брой инициативи за стимулиране на женското предприемачество е регистриран слаб прогрес.

След завръщането си от Прага, Юлиана Минчева сподели: „Благодарна съм на БТПП, че имах възможност да участвам в международната среща на жените предпиремачи  в Прага и да представя българския положителен опит, както и недостатъците при обучението по предприемачество, сдружаването на жените, услугите и подкрепата, насочени към жените, развиващи собствен бизнес. Членството на Асоциацията „Вселена“ в Палатата ни предостави възможност за участие  и в проекта на БТПП  в подкрепа развитието на женското предприемачество в Югоизточна Европа   „SEEWBAN“, обмяна на опит,  он-лайн обучение по предприемачество и разширяване бизнес контактите с партньори от Европа и Балканите. Вярвам, че  нашето участие в  международни събития и включването ни в международни мрежи по женско предпиремачество, ще даде тласък  в развитието на женското предприемачество и нарастване дела на жените, развиващи собствен бизнес.“


-----------------
Проектът  „SEEWBAN“ се изпълни от консорциум, обединаващ 10 заинтересовани организации от 7 страни: България, Гърция, Кипър, Италия, Словения, Унгария,Обединеното Кралство/Шотландия/. Проектът се реализира в продължение на 2 години и приключи на 31.12.2018 г. Същият бе съфинансиран  по програма на Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество, малки и  средни предприятия“ на Европейската комисияОсновната цел на проекта бе да създаде платформа за он-лайн обучение на жените предприемачи  и да укрепне мрежата от „бизнес ангели“ в Югоизточна Европа.   Електронна платформа за модулно обучение: http://www.actione-learn.eu/seewbаn;

Уебсайт на проектаwww.seewban.eu


05.06.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад