Назад

БТПП участва в анализиране дейността на фондовете за регионално сътрудничество

Планираният бюджет за България от Норвежкия фонд е увеличен значително


В качеството си на председател на Комитета за търговия и инвестиции на ЕВРОПАЛАТИ заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в срещата между представители  на Европейската комисия и на Норвежкия фонд за преглед и анализ на предоставените финанси на държави-членки през периода 2014-2021г.

С цел насърчаване на балансирани търговски отношения Норвегия, Исландия и Лихтенщайн създадоха фонд за преодоляване на икономическите и социалните различия в Европейската  общност. 

Норвегия е предоставила грантови схеми  за 13  държави-членки.  На въпроса на зам.- председателя на БТПП за планираните за България средства  през програмния период 2016-2021г.  му бяха представени данните. Те сочат, че в сравнение с  предишните  години  има увеличение на средствата за страната ни до 95.1 милиона евро.

Георги Стоев  се срещна и разговаря с Улф Свердруп от Норвежкия институт за международни  отношения, който предостави на БТПП  пълна информация за предстоящите  проекти. 

На 23 май бе даден официалният старт на проекти за близо 33 млн. евро, финансирани по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство/ Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г. Бюджетът е увеличен двойно в сравнение с предишния програмен период, когато бенефициентите разполагаха с 15.6 млн. евро.  С предвидените средства ще бъдат финансирани дейности за улично осветление, оползотворяване на геотермална и хидро- енергия, енергийна ефективност в сградите и други. През настоящия програмен период бенефициенти могат да бъдат и представители на бизнеса, които биха желали да подобрят ефективността на техните производства.


27.05.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад