Назад

Информационен ден по проект AGROINNOECOБългарската търговско-промишлена палата Ви кани на информационен ден по проект AGROINNOECO, който е насочен към подкрепа развитието на иновативното предприемачество в сектора на агроиндустрията. Събитието ще се проведе на 30 май 2019 г. (четвъртък), от 11:30 ч., в зала Б на БТПП, ул. Искър № 9, София.

Целта на мероприятието е да бъдат представени постигнатите досега резултати и дейности по проекта: изградена прединкубационна среда за развитие на бизнес, организирани информационни сесии за представяне на проекта, реализирана пилотна схема за придобиване на бизнес качества и умения, разработени 10 плана за стартиране на собствен бизнес в сферата нa агропредприемачеството и участие в технологично изложение Патра IQ 2019г.

Специално внимание по време на информационния ден ще бъде отделено за Виртуалния Хъб (http://virtualhub.agroinnoeco.eu/) - платформа с 14 обучителни курса за повишаване ключовите умения и качества на предприемачи при разписване на успешен бизнес план.  Обучаващите се във виртуалната платформа могат да проверят своите знания чрез попълване на он-лай въпросници за оценка. Платформата е отворена за всеки, който иска да подобри квалификацията си, като за целта се изисква предварителна регистрация.

Участниците в информационния ден ще бъдат запознати с проведените практически пилотни обучения в периода февруари - март 2019г., които имаха за цел да представят основните стъпки при разработването на бизнес план. Курсовете съдържаха теоретична и практична част, бяха предвидени и индивидуални консултации за маркетинг анализи, прогнозиране на парични потоци, бюджет и търговски прогнози. Професионалните менторинг и коучинг сесии бяха проведени от опитни експерти и консултанти в сферата на бизнес управлението и кариерното развитие в предприемаческа среда.

На успешно завършилите участници в пилотната схема ще бъдат издадени сертификати за преминали курсове по Предприемачество и Бизнес Мениджмънт.

Участието е безплатно!

Приложение: Програма за събитието


28.05.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад