Назад

Прозрачност и по-добро позициониране на продуктите чрез приложение на стандартите GS1

На официалното заседание на Общото събрание на GS1 в Истанбул, на 22 май,  бяха одобрени приоритети на организацията за следващия период. Гласувани бяха програмата и бюджета за 2019/2020 г. Усилията ще бъдат съсредоточени върху изграждането на надеждна платформа от регистри, която да послужи за проверка идентичността на продуктите и за развитието на услуги в съответствие с нуждите на индустрията. До края на годината ще бъдат проведени кампании във всички страни, в които има изградени Национални организации GS1, за попълване на данни за продуктите и присвоените им GTIN номера.

GS1 България напомня на ползвателите на баркодове, че е необходимо да въведат минимален брой (7) атрибути за всеки свой продукт, означен с баркод (за справки тел.: 02 8117 439, 02 8117603), с което  ще получат идентификационен номер на търговската единица (GTIN) и ще си гарантират признаване на продуктите от Google, Amazon, Ebay и други. Това ще допринесе и за лесното разпознаване на продуктите от потребителите.  GTIN съдържа потенциал, който ще увеличи значително резултатите от вашите усилия за реклама. Листвани с правилните GTIN в каталога на Google  Shopping, продуктите ви ще получат 40% повече “кликвания” в сравнение с останалите.


23.05.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад