Назад

Над 50 български фирми взеха участие в семинар на тема: “Киберсигурност за бизнеса“

Enterprise Europe Network към БТПП, съвместно с Клъстер „Информационна сигурност“, организира семинар на тема: „КИБЕРСИГУРНОСТ ЗА БИЗНЕСА“.

Лектори на събитието бяха едни от най-изявените специалисти по въпросите на киберсигурността, етичното хакерство и законодателството в сферата.  

Събитието започна с презентация на адвокат Мария Христозова, експерт в Комисията по правни въпроси към ВАС, която запозна участниците със Закона за киберсигурността и задълженията, които произтичат от него за бизнеса при кибератака и какви действия трябва да бъдат предприети в такива ситуации. Адвокат Христова представи и обхвата, изключенията, задълженията на административните органи по отношение на изискванията за сигурност и уведомяване за инциденти и специфичните особености по прилагането на Закона.

В семинара се включиха и Мирослав Стефанов, председател на Българска асоциация по киберсигурност, както и Ростислав Петров, Милчо Хекимов и Павел Георгиев, представители на Българската асоциация на сертифицираните етични хакери. Те разгледаха реални казуси и техническите аспекти при защита на корпоративните мрежи. Пред участниците беше демонстрирана и симулация на кибератака и това как бизнесът може да стане лесна мишена на хакери. Лекторите обърнаха специално внимание на това, че ако искаме да избегнем подобна опасност от изключително значение е и обучението на служителите и ограничаването на достъпа до информация във фирмата.

Лектор на събитието бе и Красимир Коцев, основател на компанията за киберсигурност SoCyber и пряк член на БТПП. Той представи решения за тестване на сигурността на различните системи и определяне на степента им на уязвимост. Благодарение на множеството въпроси от представителите на български фирми темата бе обсъдена в детайли, като след събитието участниците придобиха повече увереност, че бизнесът им може да бъде защитен и че новата законодателна рамка ще създаде условия за повече сигурност.

За повече информация:
Европейски иновационен и информационен център
тел: 02/8117 505 или 02/8117 515/525
een@bcci.bg

За да следите за други подобни събития, посетете и Facebook.


23.05.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад