Назад

От 20 до 23 май в Истанбул се провежда Общо събрание на GS1

Ще се обсъждат и гласуват ключови решения и стратегии за бъдещата дейност на организацията


Събитието е от изключителна важност за развитието на организацията, тъй като на него се обсъждат и гласуват ключови решения и стратегии за бъдещата дейност.

В периода на събранието са предвидени две посещения, съответно в централата на ABDI Ibrahim, която е лидер в производството на фармацевтични продукти в Турция, и в центъра за развитие и обучение METRO and Gastronometro. Освен представяне на фирмите ще бъде направена демонстрация за приложение на стандартите GS1: съответно на Tурската система за проследимост на лекарства и на стандартите в действие при зареждане на кухните на Gastronometro от  складовете на METRO.

Във втория ден са предвидени пленарни сесии с лектори - представители на индустрията. Между тях: Ръфат Хисарджиклиолу – председател на Съюза на турските търговски, промишлени и морски палати и стокови борси (TOBB); Омер Хакан Шимшек – директор на IT дирекцията към Турското министерство на здравеопазването;  Озан Аджар – директор на дирекция индустриални съвети и предприемачество към TOBB, както и представители на  големи турски компании.

Програмата на Общото събрание  включва обсъждане на промени в конюнктурата на развитие на организацията, които предвиждат предлагането на глобални, хармонизирани и базирани на стандартите услуги наред с  разработването на глобални стандарти. Ще бъдат разгледани финансовите резултати за изминалия период и докладите на  Комисията по стандарти и Комисията по вътрешно съответствие.

В сряда, 22 май ще се проведе окончателното гласуване на промените и на бюджета и програмата за 2019/2020 година.

На Общото събрание България е представена от Цветан Симеонов, председател на БТПП и председател на УС на GS1 България, и Цвета Братанова, изп. директор на GS1 България.


20.05.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад