Назад

Среща с представители на Националния борд по туризъмИзпълнителният директор на сдружение Национален борд по туризъм (НБТ) д-р Полина Карастоянова и заместник-председателят на УС на НБТ Мартин Захариев посетиха БТПП и разговаряха с председателя Цветан Симеонов.

Д-р Карастоянова представи дейността на Националния борд по туризъм, който е най–голямата работодателска организация в сектор туризъм, регистрирана в обществена полза. По време на разговора бе обсъдена програмата и приоритетите на Сдружението за 2019 г., както и редица събития с икономическа и туристическа насоченост, за които БТПП ще публикува допълнителна информация.

Симеонов запозна гостите си с приоритетите на Асоциацията на организациите на българските работодатели за 2019г., като отбеляза, че през тази година БТПП е ротационен председател на Организацията. Той представи и дейността на БТПП –базите данни, с които Палатата разполага, както и дигитализираните Търговски регистър и Арбитражен съд.

 Бяха обсъдени  и предстоящи съвместни инициативи, за които БТПП ще информира допълнително.


19.03.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад