Назад

Финална конференция по проект SKILLS+На 12 март в гр. Магдебург, Германия се проведе заключително събитие във връзка с успешното приключване на първа фаза от изпълнението на проект SKILLS+, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА. Домакин на конференцията бе водещият партньор по проекта -  Министерство на регионалното развитие и транспорта на провинция Саксония-Анхалт. Тема на срещата бе немският опит и успешно прилаганите мерки за дигитализация на МСП в германската провинция, представени от Банката за развитие на Саксония-Анхалт, Министерството на икономиката, науката и дигитализацията, Камарата на занаятите и др.

Отделен панел от конференцията бе посветен на създадените по проекта планове за териториално развитие. Планът за България е разработен от БТПП в сътрудничество с ИАНМСП – подкрепящ партньор по проекта, и включва мерки за предоставяне на ИКТ ваучери на МСП и създаването на дигитални иновационни хъбове (DIH). Рекламен клип https://youtu.be/dj5FrAqO680, описващ предвидените за изпълнение дейности, бе официално презентиран по време на срещата. От българска страна участие взеха и представители на ИАНМСП, както и на катедра „Софтуерни технологии“ на СУ „Св. Климент Охридски“, формиращи  групата на заинтересованите страни по проекта.

Втора фаза от изпълнението на проект SKILLS+ ще продължи две години  и приключва през пролетта на 2021г. Основните дейности са свързани с изпълнение и мониторинг на мерките от разработените териториални планове за развитие по региони. Грантовата схема за предоставяне на ИКТ ваучери предстои да бъде обявена от ИАНМСП. Целта е да се насърчи използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели, и да се активизира цифровизацията на МСП, което да допринесе за развитието на бизнеса им. Очаква се на минимум 450 предприятия да бъдат раздадени ИКТ ваучери. За допълнителна информация моля да следите страниците на Палатата и на ИАНМСП www.sme.government.bg.

 


12.03.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад