Назад

БТПП е поканена да участва в проучвателни мисии на Европейската комисия и Европейския парламент за миграциятаЗаместник-председателят на БТПП Георги Стоев  получи покана след приключване на мандата му в Изпълнителния съвет през месец юни тази година  да се присъедини  към проучвателните мисии на Европейската комисия и новоизбрания Европейски парламент относно положението на бежанците . Той бе включен в състава на временна проучвателна група по имиграцията и интеграцията на бежанците в ЕС.

България, макар да не е още част от Шенгенското пространство, вече защитава външната граница на Европейския съюз. Бежанските потоци са сравнително нов казус за българското общество.

Най-добрите практики, свързани с дейността на властите, включват децентрализацията при регистрирането на бежанците, въвеждането на сателитни регистрационни пунктове по граничните центрове и създаването на центрове ЕВРОДАК за пръстови отпечатъци, които значително са допринесли за съкращаване на сроковете за регистрация на имигранти. Друго постижение е съкращаване на процедурата за предоставяне на убежище до два месеца, изтъкна Георги Стоев по време на днешното работно заседание на Комисията.

 


14.03.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад