Назад

Дигитализация на фирмите чрез предоставяне на ИКТ ваучериПредстои стартиране на грантова схема за предоставяне на ИКТ ваучери за микро, малки и средни предприятия. Ваучерната схема представлява част от мерките, включени в  териториален план за развитие на България, разработен от БТПП в партньорство с ИАНМСП. Целта е да се насърчи използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и да се активизира цифровизацията на МСП, което да допринесе за развитието на бизнеса им. Очаква се на минимум 450 предприятия да бъдат раздадени следните типове ИКТ ваучери:

  • Ваучери – тип 1 на стойност 5000 лв. без ДДС за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и мобилни приложения.
  • Ваучери – тип 2 на стойност 20 000 лв. без ДДС за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и осигуряване на кибер и информационна сигурност.

Втората мярка, заложена в териториалния план за развитие, предвижда създаване на дигитални иновационни хъбове (ДИХ), чиято основна задача е повишаване конкурентоспособността на фирмите, подобряване на бизнес и производствените процеси, продукти и услуги чрез внедряване на цифрови технологии. Мерките са разработени в резултат на опита, натрупан по време на реализирани обучения и посещения за обмяна на добри практики между партньорите по проект SKILLS+, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Европа. Те са предложени на база извършени от БТПП детайлни проучвания, включващи:

Рекламен клип по проекта, разработен от БТПП, представя основните резултати и предвидените за изпълнение мерки. Изпълнението на заложените мерки е планирано за периода 2019-2020 г. и допълнителна информация ще бъде публикувана на страниците на Палатата и на ИАНМСП.

  


18.03.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад