Назад

Възможност за разработване на нови инвестиционни проекти в България

БТПП ще окаже съдействие при посещение на делегация от потенциални инвеститори от Швейцария в София през септември


Главният изпълнителен директор на Швейцарски икономически форум д-р Доминик Ислер посети БТПП и разговаря с председателя Цветан Симеонов.

Възможността за разработване на нови инвестиционни проекти в България е довела д-р Ислер в нашата страна. В рамките на разговора той бе запознат с благоприятните макроикономически условия за местния и чуждестранен бизнес. Симеонов информира госта за стабилния икономически растеж, ниските данъци, липсата на валутен риск, ниския вътрешен дълг и др. Той подчерта, че 90% от вече инвестиралите в България компании плануват да се разрастват. Предоставена бе и информация относно трудностите пред бизнеса в страната, като бяха обсъдени възможни решения, свързани със специализирани обучения на служители, въвеждане на иновации, механизация и др.

Бе договорено БТПП да окаже съдействие при подготовката и осъществяването на посещение на делегация от потенциални инвеститори от Швейцария в София през септември тази година. БТПП ще информира допълнително за подробностите.

При интерес за участие, може да се обърнете към БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, e-mail: irelations@bcci.bg.

 


12.03.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад