Назад

Представяне на икономиката и инвестиционната среда в Тунис“Връзките ни с Търговско-промишлената палата на Тунис датират от 1996 г.”, това каза председателят на БТПП Цветан Симеонов при откриването на събитие за представяне на икономиката и инвестиционната среда в Тунис. „Разглеждаме Тунис като обещаващ икономически партньор на България и преценяваме необходимостта да търсим и нови възможности за сътрудничество извън традиционните сектори на взаимодействие“, допълни още той. Събитието бе подготвено и осъществено съвместно с Посолството на Република Тунис в Белград, отговарящо за България. В него взеха участие български компании с интереси към северноафриканската страна. Представители на Министерството на външните работи на България, регионални търговски палати и браншови организации също се включиха в събитието.

Н.Пр. Сеиф Аллах Реджеб, посланик на Република Тунис, се обърна към участниците и сподели, че оценява интереса сред българските икономически среди към Тунис. Той подчерта, че страната е извършила множество промени и е направила икономически преход с реформи в областите инвестиции, данъчна система, иновации и др.

Въпросите, свързани с по-благоприятното развитие на двустранните икономически отношения между България и Тунис ще бъдат разисквани на следващата сесия на икономическата комисия, която се очаква да се проведе тази година.

Ноомен Лагуи, представител на Тунизийската агенция за насърчаване на инвестициите, представи подробно икономическата среда в страната. 3500 чужди предприятия функционират в момента в Тунис като 75% от тях изнасят своята продукция. Страната отчита 12 % ръст на инвестициите годишно, които са разпределени в секторите туризъм, земеделие, услуги и др.

Тунис се радва на благоприятно геополитическо положение. Страната има споразумения за свободна търговия с ЕС, Турция, арабските и средиземноморски страни /споразумението от Агадир/,  ОАЕ, САЩ и е в процес на договаряне на още подобни споразумения. Сътрудничеството ѝ с останалите страни в Африка формира общ пазар с над 800 млн. потребители. Лагуи подчерта, че качеството на човешките ресурси в Тунис е един от важните фактори за привлекателността на страната в областта на чуждестранните инвеститори. 65 хил. са дипломираните специалисти годишно, от които 9 хил. инженери. В страната има 168 учебни заведения, а 99 % от младите посещават училище. Имат 9 международни летища, няколко пристанища с отлична инфраструктура, които поддържат връзки с международните пристанища на Европа. В Тунис са обособени около 100 промишлени зони и 15 кибер парка, предоставящи допълнителни преференциални условия за правене на бизнес и производство.

В страната функционира нов закон за инвестициите, който замества инвестиционния кодекс от 1993 година и предвижда свобода на чуждестранния инвеститор, право на собственост на недвижим имот, намален брой на необходимите разрешителни и много други улеснения.

Законът позволява на инвеститорите да наемат до 30% от работниците си от чужбина, предоставя им възможност за достъп до арбитраж, редица облекчения, сред които инвестиционни премии, данъчни ваканции в зависимост от параметрите на инвестиционните проекти. 20 % е корпоративният данък в страна, а ДДС е 18 %.

Правителството на Тунис е определило приоритетните сектори за инвестиции в Тунис:

електроника, електротехника, механика, автомобилостроене /компоненти за транспортни средства за много международни марки/, въздухоплавателна индустрия /части за Airbus/, информатика, текстилна промишленост, хранително-вкусова промишленост, туризъм. Тунис е най-големият износител на фурми и зехтин. Страната е втора в света по износ на био продукти. Потенциал за развитие и за привличане на чуждестранни инвестиции имат и секторите фармацевтика, възобновяема енергия, финансов сектор и др.

Подробна презентация на икономическия и инвестиционен потенциал на Тунис /на френски език/ ще намерите ТУК.

Развитието на търговско-икономическите отношения между Тунис и България бяха представени от Олга Чугунска, анализатор в БТПП. Според данните, двустранният стокообмен бележи рекордни стойности през 2013 г. Предварителните данни за 2018 дават възможност за очакване на ръст от 10 % и по този начин двустранната търговия да надхвърли 150 млн. щ.д. Основните стокови групи, които България изнася за Тунис, са нефтените масла и горива, пшеница, електро машини, акумулатори, пластмаси и стъклени продукти. Внасяме мед и медни продукти, минерални и химически торове, фурми, смокини, други пресни плодове, сол, подправки, печатни платки.

Участниците в събитието зададоха многобройни въпроси на представителите на Посолството на Тунис и Агенцията за насърчаване на чуждестранните инвестиции.

Цветан Симеонов обобщи резултатите от срещата и заяви готовността на БТПП да задълбочи сътрудничеството си с ТПП на Тунис в областта на търговския арбитраж, както и да насърчи взаимодействието на фирми от двете страни в сектори, в които икономически се допълваме, като машиностроенето, хранително-вкусовата промишленост, фармацевтичната промишленост, текстилната промишленост, въздухоплаването и др.

 


28.02.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад