Назад

Кръгла маса на тема “Нова икономическа криза в България – кога и защо?

Председателят на БТПП Цветан Симеонов бе сред официалните гости по време на кръгла маса на тема “Нова икономическа криза в България – кога и защо?”, организирана от лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси VUZF Lab. В дискусията взеха участие икономисти, финансови експерти и анализатори в България, както и представители на държавните институции, бизнеса, академичните и научните среди.

Форумът беше открит от вицепремиера по икономическата и демографската политика Марияна Николова и от Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката. Основният доклад по време на кръглата маса бе изнесен от доц. д-р Даниела Бобева, Институт за икономически изследвания, ВУЗФ. Кръглата маса, посветена на икономическата криза, е поредният форум, организиран от VUZF Lab по значими социално-икономически теми, с който Лабораторията към бизнес университета поставя на фокус актуални проблеми, като показва различните гледни точки към тях, търси и предлага решения и оказва влияние при формирането на различните държавни секторни политики.

Сред основните въпроси и акценти в дискусията бяха:

- Този път ще познаят ли арбитрите на глобалния икономически цикъл за нова криза?

- Откъде и кога ще дойде кризата в България? Кои са симптомите за нова криза?

- Каква криза ни очаква – финансова, дългова, икономическа? Глобална, европейска или наша – българска криза или “три в едно”?

- Рисковете пред българската икономика

- Възстанови ли се българската икономика от последната криза?

- Късно ли е вече за политики за предотвратяване и смекчаване на ефектите от кризата?

Проучването на БТПП за бизнес климата за 2019 година показва, че за криза в актуалната обстановка е прибързано да се говори. Натрупаният опит в проучванията ни показва, че  прогнозите на българските предприемачи стават все по-точни. Предварителните оценки на членове на БТПП от края на 2018 година в мащабното бизнес проучване в Европа (European Economic survey – EES 2019*) ни нареждат на 8-мо място по позитивни очаквания за бизнес климата за тази година. Близо 54% от анкетираните в България очакват подобрение на бизнес климата през 2019-та, според 36% няма да има промяна в бизнес климата, а само 10% считат, че ще има спад.

Основните изводи, предложения и препоръки на кръглата маса бяха обобщени и предоставени на Министерския съвет, Народното събрание, Министерство на икономиката, Министерство на финансите, други компетентни държавни институции и ще бъдат публикувани на сайта на VUZF Lab.


28.02.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад