Назад

Приключи Глобалният форум GS1 в БрюкселПриключи Глобалният форум GS1, който се проведе тази седмица в Брюксел. Над 907 участници от 99 страни, 65 сесии и срещи с участието на 45 външни лектори, едно невероятно изложение на добри практики и иновативни решения изпълниха четирите дни на форума с енергия, вдъхновение и идеи.  Събитието получи широк отзвук в социалните медии – повече от 1000 публикации в Twitter.

Сред интересните теми от последния, заключителен ден на форума бяха:

  • Регламентите на Европейския съюз относно идентификацията на медицински изделия и ин-витро диагностиките (UDI – Unique Device Identification). Двете регулации European Union Medical Device Directive (MVR 2017/745) и IVDR 2017/746 допускат стандартите за идентификация GS1, като инструмент за проследимост на медицинските изделия и уникален първичен идентификатор за попълване на базата данни на EUDAMED (European Database on Medical Devices). GS1 e една от трите акредитирани организации за определяне на уникалните идентификатори на медицинските изделия. Идентификацията на всички класове медицински изделия трябва да приключи до 2025 година, а за ин-витро диагностичните до 2027 като своевременно трябва да е попълнена и базата данни EUDAMED, управлявана от Европейската комисия. Уникални идентификатори ще се определят за всички нива на опаковане на търговските единици (без логистичните опаковки). GS1 България има готовност да предостави информация по темата на заинтересованите лица, както и да съдейства при определянето на уникалните идентификатори на българските фирми. За повече информация тел: 02/8117433.
     
  • Идентификацията на правните субекти, участващи в пазарите с финансови инструменти - LEI  кодове. За изминалия период GS1 се е утвърдил като много добър агент при издаване на номерата. Качеството на обслужване в резултат на международната мрежа на GS1 и по-ниските тарифи са водещите фактори за избора на GS1 от заинтересованите лица като издаваща институция. Повече информация за получаването и подновяването на LEI код може да намерите ТУК

 


22.02.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад