Назад

В Брюксел продължава Глобалният форум GS1Делегацията на GS1 България

Темите на пленарните сесии през третия ден на Глобалния форум GS1 акцентираха върху важността на данните в съвременния свят и превръщането им в основа за бъдещето. Наличието на бази с качествени данни за продукти и транзакции е от първостепенно значение за партньорите по веригата на доставки.

Световни лидери в търговията, между които Олае Кош, изп. директор на Метро и зам.-председател на Consumer goods forum, Сузан Бют от Moet Hennessy, Стефан Ланузел, L’oreal, Камеран Гигър - вицепрезидент на Wаlmart, визуализираха важността на стандартите GS1 за продуктовите данни и това, че данните се превръщат в „новия петрол“/гориво. Уникалната идентификация на продуктите, известна като баркод, се явява ключова за свързването на данните за един продукт в дигиталния свят. В тази посока са и усилията на организацията: създаване на платформа от регистри, които да позволяват проверка на идентификаторите - по отношение както на правилното им конструиране, така и  на валидността на лиценза; създаване на глобален модел за данните, споделяни между търговските партньори и към крайните потребители. Целта е потребителят да получи по-пълно и цялостно „преживяване“ за продукти, които пазарува през онлайн платформи.

По време на срещата на  GS1 Европа бяха представени регионалните приоритети:

  • засилване на оперативната дейност в сектора на здравеопазването, банковите операции с кеш (Cash Handling), пресните храни, борбата с нелегалната търговия и доставките до врата ;
  • клауд за локации и улесняване на потребителите ;
  • ангажиране с платформите за онлайн търговия и създаване на глобални модели за данните;
  • засилване на сътрудничеството с фирми, разработващи софтуерни решения за нуждите на проследимостта;
  • тясно сътрудничество между организациите в Европа и участие в глобални проекти.

Регионалният форум за организациите в Европа ще се проведе през октомври 2019 в Милано.

В работните групи по отделните направления на стандартите бяха представени нови добри практики, между които:

  • използване на 2D баркод - GS1 DataMatrix за маркиране на пресни храни. Символът е подходящ за използване в точката на продажба. Янс Кунгл от Метро обяви, че 85% от пресните храни вече са маркирани с GS1 DataMatrix.
  • маркиране с 2D баркод на клинични изследвания и нови разработки на лекарства с цел проследимост и по-висок контрол на лечението на пациенти. За обучение по темата от 1 март 2019 г. ще бъде достъпен отделен раздел в сайта на GS1 Global , www.gs1.org. За съдействие се обръщайте към екипа на GS1 България, тел.: 02/8117433.

Подробна информация за обсъжданите по време на форума теми ще бъде представена на управителните органи на Сдружението GS1 България и ще бъдат отразени в програмата за дейността.


21.02.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад