Назад

Обмен на мнения за развитието и бъдещето на ЕВРОПАЛАТИ

Среща в Цюрих на европейските търговско-промишлени палати с доброволно членство


Председателят на БТПП  Цветан Симеонов взе участие в среща на европейските търговско-промишлени палати с доброволно членство, която се проведе в Цюрих, Швейцария в периода 11-12 февруари.

В откриването на срещата на 11 февруари участва държавният секретар Роберто Балзарети,  ръководител „Европейски въпроси“ към Министерство на външните работи на Швейцарската конфедерация, който представи актуална информация за отношенията между ЕС и Швейцария и перспективите за тяхното развитие в светлината на Брекзит.

Домакин на събитието, в което участие взеха представители на 13 търговски палати с доброволно членство, бе Търговско-промишлената палата на Цюрих. Срещата бе официално открита от д-р Маркус Нойхаус, вицепрезидент на ТПП Цюрих, и Кристоф Лайтл, председател на Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати (ЕВРОПАЛАТИ). В рамките на сесията Цветан Симеонов проведе работна среща с председателя на Асоциацията на швейцарските банки Херберт Шейдт, като бяха обсъдени области от взаимен интерес.

По време на срещата на 12 февруари бяха представени и обсъдени редица въпроси, касаещи дейността на палатите с доброволно членство, сред които дигитализацията на ТПП, начините за привличане на нови членове, финансиране на дейности, работа с дипломатическите и търговски представителства на съответните страни, двустранни и многостранни ТПП, и др. Представена бе обновената структура на ЕВРОПАЛАТИ, нови проекти, с цел участието на регионалните структури и дейността на Асоциацията в подкрепа на членовете й.

 


13.02.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад