Назад

БТПП: Очакваме предложения от държавата за мерки в енергетиката

„Задължение на съответните държавни институции и регулаторни органи да бъде направена оценка как работи енергийната борса, какви са причините за пиковите цени на тока на борсата и как да се реагира в такива ситуации. Не е работа нито на синдикатите, нито на работодателските институции да изработват предложения, а държавата да стои и да чака първо ние да сигнализираме.“ Това заяви Цветан Симеонов на извънредното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество с разширено участие на държавни институции и дружества от енергийния сектор. Причина за свикването му бе декларация на КНСБ по повод пазара на електроенергия. БТПП адмирира загрижеността на КНСБ за повдигнатия въпрос, защото неизбежно увеличението на цената на тока ще доведе и до нарастване на себестойността на продукцията.

Припомняме, че в някои дни през ноември и декември м.г. цените на ел. енергия за „ден напред“ на електроенергийната борса достигнаха пикови нива от 150-200 лв. за МГВт/ч., макар че средно през 2018 година токът се търгуваше на цена от около 80 лв. (като тук не се включва и близо 40 лв. такса „задължение към обществото“).

„След като цената на една борсова стока се вдига, ясно е, че трябва да се увеличи предлагането“ – продължи своето изказване Председателят на  Палатата пред участниците в заседанието. „Дали ще бъде в увеличение на производството, редуциране на износа или по друг начин е отговорност на институциите, но не бива да се неглижира проблема с цената на ел. енергията.“ Недопустимо е износителите на ток да го предоставят на цена, която е по-ниска от цената за българските фирми, тъй като те се ангажират с добавка „задължение към обществото“. БТПП счита, че е резонно или с тази добавка да не се товари българският бизнес, или износителите на ток да внасят тази добавка, или да се формира друг механизъм, така че да се осигурят равни условия за потребителите – български и чуждестранни фирми.

На заседанието още бе разгледан и Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Министърът на икономиката представи информация, че Министерски съвет  ще гласува неговото отлагане с 6 месеца - то бе прието на днешното заседание на правителството. БТПП, след редица възражения от свои членове, с писмо от 4 януари т.г. предложи Министерство на икономиката да инициира процедура за изменение на текстове от цитирания по-горе Закон. Палатата предложи на МИ и конкретни промени в текстове - виж ТУК.

Социалните  партньори обсъдиха и фазата изплащането на т.нар. „втора пенсия“, като се постигна съгласие да се възстанови дейността на работната група по въпроса.


09.01.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад