Назад

Предстоящо практическо обучение "Условия и стъпки за правилно приложение на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане …“БТПП - Център за фирмено обслужване, организира практическо обучение "Условия и стъпки за правилно приложение на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО). Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи. Третиране на „технически  услуги“ за целите на данък при източника. Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данък при източника“. Обучението ще се проведе на 31 януари 2019 г., от 9:00 до 17:30 ч, в сградата на БТПП.

Лектор на курса е адв. Анелия Татарова, с дългогодишен опит в областта на данъчното право, придобит в данъчния отдел на PricewaterhouseCoopers и като ръководител на данъчната практика на едни от най-големите кантори в София. Работила е и в ДДС-отдела на Baker & McKenzie, Амстердам. 

Контекст
През 2019г. се очаква България да уточни окончателно разпоредбите от Многостранната конвенция за промяна на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане. За да улесни бизнеса в процеса на тази промяна, Българската търговско-промишлена палата организира това практическо обучение.

Темите на семинара  ТУК

Заявяване на участие в срок до 28 януари 2019 г. чрез изпращане на  попълнена регистрационната форма на e-mail: bcci.centre@bcci.bg или fairs13@bcci.bg. Таксата за участие е 180 лв. /без ДДС/ и включва материали за курса, кафе-паузи и обяд. Начини за плащане: в брой в касата на БТПП или с банков превод по сметката на БТПП-ЦПОПКФО в Уникредит Булбанк, IBAN BG05 UNCR 7630 1015 226303, BIC UNCRBGSF. 
Всеки втори участник от една фирма ползва 10% отстъпка от цената.

За повече информация: Център за фирмено обслужване, тел.: 02/ 8117 477 (~479, ~428) и е-mail:  bcci.centre@bcci.bgm.damyanova@bcci.bg

 


04.01.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад