Назад

Среща с Меглена Плугчиева – новият посланик в Черна гораСреща с новоназначения посланик на Република България в Черна гора Меглена Плугчиева бе проведена в Българската търговско-промишлена палата. Председателят Цветан Симеонов информира дипломата за състоянието на партньорските отношения на ниво търговско-промишлени палати. Сътрудничеството с Външнотърговската палата на Черна гора датира от 2003 г. и е обвързано с отношенията в рамките на Асоциацията на европейските търговски палати, Асоциацията на Балканските търговски палати и други международни и регионални инициативи.

Симеонов посочи основните направления на взаимодействие с партньорите от Балканската страна, сред които са: сътрудничество в областта на търговския арбитраж – обмен на опит, съвместни участия в международни проекти, размяна на бизнес посещения с цел намиране на нови партньори и др. Напомнена беше подкрепата, която БТПП дава за европейската перспектива на Западните Балкани.

Посланик Плугчиева посочи сред приоритетите на своята мисия насърчаване участието на български компании в процеса на приватизация в Черна гора, разширяване на търговския стокообмен и инвестициите в двете посоки.

За постигането им ще работи и назначеният през есента на 2018 г. ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси в Посолството в Подгорица - Богомил Богданов, с който вече беше осъществена среща.

По информация от Министерството на икономиката стокообменът на България с Черна гора бележи ръст от 17,7% през 2017 г., а за първата половина на 2018 г. е нараснал с 26,35 % спрямо същия период на предходната година. Обемът на двустранната търговия през 2017 г. възлиза на 17,68 млн. евро. Салдото е традиционно положително за нашата страна и за посочения период е 11,1 млн. евро.

 


08.01.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад