Назад

Становище на БТПП относно избора на модели за промяна на здравната системаВ писмо до министъра на здравеопазването Кирил Ананиев БТПП изпрази своето становище относно предложените модели за нова здравна система. Становището е съставено система и на базата на участието си (чрез сдружение GS1 България) в работни групи, които разглеждаха на експертно ниво предложенията.

БТПП е напълно убедена, че действащата здравна система не работи ефективно и има необходимост от промени, които да осигурят по-високо качество на здравните услуги, подобряването на здравословното състояние на гражданите и снижаване на смъртността. В този смисъл Палатата подкрепя усилията на Министерство на здравеопазване, насочени към търсене на решения за подобряване на здравната система у нас.

В становището си БТПП изразява още, че липсват ясно разписани правила за качество на медицинската помощ, на финансовата и правната рамка. Липсват внедрени стандарти, които да осигуряват възможно най-обективно и точно събиране и отразяване на информация за извършените дейности, позволяваща по-ефективен контрол.

Според Палатата решаването на проблемите в здравеопазването включва мерки като: въвеждане на електронно здравеопазване, преразглеждане на заплащането по клиничните пътеки, премахване на фалшивите болнични и нереално извършените здравни услуги, мерки срещу злоупотребите при лекарствата, увеличаване на профилактиката и не на последно място задържане на квалифицираните български лекари в страната.

С пълния текст на становището на БТПП можете да се запознаете  ТУК.


03.12.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад