Назад

Енергоефективни проекти и производства представиха в БТПП

По инициатива на Съвета по иновации при БТПП се състоя кръгла маса на тема: „Иновативни подходи в енергийната ефективност и в екологосъобразния и здравословен начин на живот. Събитието се организира  съвместно с ЕЕN  при БТПП  и бе открито и модерирано от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП.

Първата презентация - „Интелигентни системи за мониторинг и управление“, представи инж. Ренета Борисова, ENERGBG DZZD (ЕНЕРГОМОНИТОР ООД),  която е част от групата на производител от Чехия.

Своите презентации също представиха:

Арх. Милан Рашевски, dPlace ltd, на тема: "Интелигентни домове, енергийна ефективност и енергийни симулации". Той представи и европейски проект, в който участва съвместно с Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници при БАН и учени  от редица други страни от ЕС.

Инж. Алина Попова, собственик и управител на иновативното предприятие „Сферата 123” ЕООД, изнесе основната лекция на кръглата маса на тема: „Иновативни подходи при изграждането и експлоатацията на енергийно ефективни, хармонизиращи, дървени, куполни къщи”. Нейната презентация предизвика оживена дискусия. На част от въпросите към инж. Попова отговори архитект Стефан Вълканов, който е автор на архитектурната част на проекта за сферичните куполни къщи. Засегнати бяха техните предимства, а също бяха споделени редица предизвикателства пред авторския екип, които се отнасят и до полезния модел за този нов за България сегмент в строителството и архитектурата.

Атанас Шереметов, собственик и управител на фирма „Адверсо” ООД, производител на дограма за енергийно ефективни куполни къщи, проектирани и изработвани от „Сферата 123” ЕООД, представи своята лекция на тема: „Дървени прозорци и фасади за пасивни къщи. Монтаж и поддръжка”. Методологията  за изработката на този иновативен продукт е изцяло на автора и е уникална не само за нашата страна. Дограмата се произвежда в завод в гр. Пловдив от три вида много качествена дървесина, а обшивката ѝ е от алуминиево покритие. Този иновативен продукт, както и разработката му, която ще бъде патентована в най-скоро време, ще участва в Конкурса на Съвета по иновации през следващата 2019 година.

Светлин Добревски, предприемач и собственик на фирма "Пасивна къща България" - първата българска компания, акредитирана от Passivhaus Institut, Дармщат, Германия да провежда обучение и курсове за "Сертифициран дизайнер-консултант на Пасивни къщи" http://www.passivehousebg.com/bg/ изнесе лекция по две теми:  „Ролята на вентилацията за здравословния начин на живот в нискоенергийните сгради” и „Защо и как да инвестираме в енергийна ефективност?”.

 


19.11.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад