Назад

КРЪГЛА МАСА на тема: „Иновативни подходи в енергийната ефективност и в екологосъобразния и здравословен начин на живот”КРЪГЛА МАСА на тема: „Иновативни подходи в енергийната ефективност и в екологосъобразния и здравословен начин на живот”. 

Събитието ще се проведе по инициатива на Съвета по иновации и ще се осъществи съвместно с ЕЕN при БТПП.
Кръглата маса ще се състои на 13 ноември 2018 г., вторник от 14,00 ч. в Конферентна зала А, ет. 1 в сградата на БТПП на ул. “Искър”№ 9.

Сред поканените са представители на: Съвета по иновации при 
БТПП, Съвета на браншовите организации при БТПП, Клуба на смесените палати при БТПП, както и други представители на малкия и средния бизнес извън браншовите организации – членки на БТПП. Участие ще вземат представители на българската индустрия, в т.ч. и на стартиращи предприятия, учени, изследователи и университетски преподаватели от областите на науката и на образованието от БАН, СА, Съюза на архитектите в България, Камарата на архитектите, и университетите, както и представители и на медиите.


09.11.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад