Назад

Възможности за правене на бизнес в Казахстан – инвестиционна среда и специализирани икономически зони

"Казахстан е сериозен партньор на България, но все още съществува неизползван потенциал в двустранните търговско-икономически отношения". Това каза председателят на БТПП при откриването на презентация "Икономическо сътрудничество и перспективи за правене на бизнес в Република Казахстан".

Темиртай Избастин, посланик на Република Казахстан у нас, представи основните предимства на страната, сред които добре развити регионални пазари, транспортна инфраструктура, устойчив икономически ръст. Той представи мястото на Казахстан в международните класации и последните новости в развитието на икономиката. Презентацията на посланик Избастин може да бъде открита ТУК.

Акцент беше поставен върху държавната подкрепа за чуждестранните инвеститори в Казахстан. Посланик Избастин представи и приоритетните сектори за страната, сред които: хранително-вкусова промишленост, металургия, химия, машиностроене и др. Българските инвестиции в Казахстан в периода 2005 – 2018 г. възлизат на 35 млн. евро. Страната очаква икономически ръст за 2018 г. 4,5 %. Казахстан се нарежда на 28 място в класацията Doing business за настоящата година. Освен това, от януари 2017 г. е въведен 30-дневен безвизов режим с 45 държави, включително България.

Представена бе дейността на Казахстанската агенция за инвестиции, както и новосъздадения Международен финансов център Астана (МФЦА), в който се ползват редица данъчни облекчения и се прилага принципа на английското право при разрешаването на търговски спорове. В страната функционират 11 специализирани икономически зони, които предлагат изключително добри условия за бизнеса – без корпоративен данък за период от 50 години, отпадане на ДДС за стоки, произведени в зоните, и много други преференции.

Почетният консул на Казахстан в България – Митко Солаков отбеляза, че за правенето на бизнес в чужда страна, особено важно е гаранцията на държавата, а при Казахстан това е налице. Той определи като сектори от взаимен интерес: фармация, хранително-вкусовата промишленост, строителство, туризъм и др. Солаков даде пример и с някои български фирми, успешно инвестирали на казахстанския пазар.

Андрияна Петкова, председател на Българо-казахстанската търговска камара - съорганизатор на събитието, представи развитието на Казахстан през последните 5 години и отбеляза, че страната има агресивна политика за привличане на чуждестранни инвеститори – прилага различни отстъпки и привилегии.

След официалната част последва дискусия, като представителите на българския бизнес проявиха интерес към условията и начина на наемане на работна сила в Казахстан, визовия режим, данъчна система, възможност за разрешаване на спорове и др.

 


06.11.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад