Назад

БТПП участва в кръгла маса „Заплата в плик“

Рисковете, свързани с плащането на непълнен размер бяха обсъдени по време на кръгла маса, организирана от НАП. От Агенцията са разработили калкулатор, чрез който всеки може да изчисли какви загуби произтичат от невнесени или частично внесени осигуровки в период от 30 години.

Калкулаторът е достъпен на адрес: http://www.zaplatavplik.bg/, а кампанията на НАП срещу укриването на осигуровки се осъществява съвместно с Националния осигурителен институт, Главната инспекция по труда (ГИТ), Министерство на труда и социалната политика, работодателските организации и др.

БТПП, като партньор по тази инициатива, многократно се е обявявала против сивата икономика и разпространението й в трудово-правните отношения, от които всички са потърпевши –  работодателите, заради нелоялната конкуренция, работниците, заради по-ниските обезщетения при болест, майчинство или пенсия, а и държавата, заради по-малкото приходи. Всичко, което се декларира,трябва да отговаря на реалността.

От страна на НАП бяха представени нови идеи, насочени повече към информираност, а не толкова към противодействие чрез контрол. Олга Чугунска, като представител на БТПП в дискусията, отбеляза, че важно място в ограничаване на сивата икономика има мотивацията на лицата. Подчерта няколко области, в които ако се вземат мерки, ще се повиши доверието на хората към осигурителната система, а именно: справяне с фиктивните болнични и промяна в системата за отпускане на инвалидните пенсии.

Кръглата маса приключи с потвърждението на всички участници в продължаване на кампанията на НАП за изсветляване на доходите.

 


08.11.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад