Назад

БТПП кани жени предприемачи да представят бизнес идеи пред инвеститориПри засилен интерес премина проведения от БТПП информационен ден по проект SEEWBAN, който цели да насърчи инвестициите в женско предприемачество чрез изграждане на мрежа от жени „бизнес ангели“ в Югоизточна Европа.

Събитието беше официално открито от председателя на БТПП Цветан Симеонов. В своето слово той заяви категоричната подкрепа, която БТПП оказва за развитие на женското предприемачество и подпомагането на стартиращи компании в България. Председателят увери присъстващите, че в лицето на БТПП бизнес дамите разполагат с надежден партньор за отстояване на своите интереси и осъществяване на начинанията си.

В изнесените презентации лекторите акцентираха върху процеса на изработване на добър бизнес план и успешното му представяне пред потенциалните инвеститори. На събитието присъстваха десетки представители на бизнеса, висши училища, асоциации на жени предприемачи, както и ученици от Националната финансово-стопанска гимназия. Участниците проявиха огромен интерес към представената платформа за онлайн обучение и възможността за участие в предстоящите „пичинг“ събития за жени предприемачи и „бизнес ангели“.

На двете „пичинг“ събития, които БТПП ще проведе на 21 ноември и 12 декември 2018 г., авторите на най-добрите бизнес идеи ще имат възможност да ги представят пред потенциални инвеститори и да договорят евентуално финансиране или друг вид съдействие за своето бизнес начинание от страна на присъстващите „бизнес ангели“. 

Представянето на всяка жена предприемач ще протече в следния формат – презентация на бизнес план в рамките на 5 минути, последвани от 5 минути за отговаряне на въпроси от „бизнес ангелите”. След събитието присъстващите жени предприемачи и „бизнес ангели“ ще имат възможност да проведат допълнителни разговори и срещи в неформална обстановка.

Желаещите да участват в „пичинг“ събитията следва да изпратят презентация на своята бизнес идея в определените срокове. Презентацията трябва да е с максимален размер от 8 слайда и да покрива следните точки: проектна идея; екип; SWOT анализ; целеви пазар, клиенти, конкуренция; очаквани резултати;  стратегия за маркетинг и продажби; финансови прогнози; начална инвестиция и възвръщаемост. Представените идеи могат да бъдат от всяка сфера на бизнеса, както и на различни етапи от развитието си.

Ако имате иновативна бизнес идея и искате да я представите на едно от двете „пичинг“ събития, моля в най-кратък срок да заявите интереса си на ел. поща projects3@bcci.bg, като посочите за кое от двете събития кандидатствате. Желаещите да участват в първото събитие следва да изпратят презентациите си в срок до 19.11.2018 г., а участниците във второто събитие трябва да го направят до 10.12.2018 г. Допълнителна информация можете да получите на уебсайта на проекта (https://seewban.eu/) или на тел. 02 8117 553.


08.11.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад