Назад

Цветан Симеонов: В Сливен икономическата картина не е добра

Липса на инвестиции и на квалифицирани работници са сред проблемите на бизнеса в Сливенско. Това каза пред журналисти в Сливен председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов. По време на среща между представители на бизнеса в Сливен Симеонов представи резултатите от проведена от БТПП анкета сред фирмите от региона за набиране на предложения по въпроси от икономически, обществен и социален характер. По думите му, Сливен е сред общините с високи данъци. Въпреки добрите демографски резултати в региона преобладава нискоквалифицирана работна ръка. Симеонов призова и за повече прозрачност и инициативност от страна на общинските власти, като от страна на БТПП ще има съдействие за привличане на инвеститори. Той обобщи, че в цялата страна има нужда от по-добро административно обслужване, а повсеместен проблем е липсата на кадри.

Участие в дискусията взеха и председателят на Търговско-промишлена палата – Сливен - Кольо Колев, заместник-кметът на община Сливен Румен Иванов, заместник областният управител – Димитринка Петрова, фирми от региона, медии.

Специфичното в региона е, че преобладават хора от ромското население, които са нискоквалифицирани, каза председателят на Сливенската търговско-промишлена палата Кольо Колев. Той допълни, че е настроен оптимистично и смята, че тези хора ще намерят място в обществото и професионален план. По думите му, проблемът с кадрите е сериозен, като не дават резултати мерките, свързани с т.нар. дуално обучение.

Освен липсата на кадри, проблем за местните работодатели е тромавата администрация, каза Васил Йовчев, директор на текстилна фабрика в града. "Най-ниските работни заплати, а в същото време инвеститорите бягат. Проблемите именно се крият в работата на администрацията на държавните органи. Да не говорим за съдебна система, където нищо не е променено", допълни още той.

По време на дискусията председателят на БТПП представи пред местните фирми добри практики и онлайн възможности за промотиране на бизнеса и произвежданите продукти.

Анализът на икономистите от ИПИ е показал следното:

-              През 2015 г. Сливен е областта с най-нисък брутен вътрешен продукт на човек от населението. Доходите в областта се свиват и през 2016 г.

-              Повишаването на икономическата активност в областта е съпътствано едновременно от стабилно нарастване на заетостта и намаляване на безработицата, въпреки че и двата показателя не успяват да достигнат средните стойности.

-              Сливен продължава да е областта с най-ниска инвестиционна активност.

-              През 2016 г. областта отново е с най-висок дял на пътната настилка в добро състояние.

-              Като цяло, общата данъчна тежест в област Сливен е съизмерима с тази в страната.

-              Развитието на административните услуги изостава и областта рискува да изгуби предимството си от предишния период.

-              Сливен остава една от областите с най-благоприятна възрастова структура на населението, но и с най-лошо състояние на образованието в цялата страна.

-              Правораздаването в област Сливен се характеризира с бързина, а разкриваемостта на престъпленията е висока.

-              Сливен продължава и да е сред областите със сравнително ниско замърсяване на въздуха и малък обем на отпадъците.

Анализът на резултатите от анкетното проучване на БТПП сред фирми от област Сливен е очертал следното:

-              Недостигът на квалифицирани кадри е основен проблем за бизнеса в областта.

-              Като важни и значими се посочват също: бюрокрацията в институциите, инфраструктурата, недобре развит градски транспорт, образование, здравеопазване, липса на нови работни места.

-              Местните данъци и такси също са сред основните проблеми за фирмите, тъй като не могат да стимулират бизнеса, защото са по-високи от тези в съседните градове.

-              Една от препоръките на бизнеса е, държавата да подпомогне областта в сферата на образованието и допълнителната квалификация на кадри.

-              Качеството на услугите, извършвани от местната администрация, не са оценени добре от компаниите в областта - 85% от тях не са удовлетворени, защото според тях обслужването е бюрократично, скъпо и няма възможност за обслужване по електронен път.

-              63% от бизнеса смятат, че има обособени зони в област Сливен, подходящи и подготвени за индустриални зони и бизнес паркове, но от своя страна фирмите искат държавата да подпомогне газифицирането на съществуващата индустриална зона.

-              През 2017 г. коефициентът на безработица е 10.4% , което е с 4.2% над средното за страната.

-              66% от бизнеса не проявяват интерес към обществените поръчки, а останалата част от анкетираните компании не са удовлетворена от методите и процедурите за осъществяването им. Нужни са повече прозрачност и равнопоставеност.

-              Публично-частното партньорство е подкрепено от 66% от анкетираните фирми.

На срещата бяха представени постижения на БТПП и РТПП/К, допринесли за подобряване на бизнес-средата в страната и в региона – изготвени становища, позиции, предложения и др. в защита на интересите на предприемачите, представени пред съответните компетентни органи, които са били приети и са постигнали положителен резултат. Споделени бяха примери за добри практики, реализирани съвместно с местни органи, общински власти, организации, вкл. публично-частно партньорство.

Представени бяха разработени нови услуги за клиентите, подпомагащи и облекчаващи дейността им:

-              опростена версия на публичната част на Единния търговски регистър на БТПП с възможност за бързо и лесно извършване на справка и Видеоурок за ползване.

-              за фирмите-износители – специален модул за дистанционно попълване и подаване в БТПП по електронен път на формуляри за издаване на сертификати за произход на стоки в съответствие с получената от БТПП Акредитация и членство в Международната верига за сертификатите за произход към Международната търговска камара в Париж, което я прави единствената международно призната организация в България за извършване на тази дейност.

-              възможност за клиентите да попълват и подават по електронен път договор и формуляри за издаване на АТА карнет - международен унифициран митнически гаранционен документ за временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки, съгласно Международната Конвенция АТА и Истанбулската Конвенция за временен внос.

-              включване в Продуктов каталог на GS1 България – платформа за съхраняване и споделяне на информация за произвежданите стоки.

-              360° заснемане на фирма и включване в Интерактивна бизнес карта на България;.

-              Участие в ежегодното икономическо издание на БТПП „Топ 100“.

-              Арбитражният съд при БТПП и Центъра по медиация.

-              за МСП - получаване на Сертификат за отличие /"EXCELLENT SME”/.

-              съдействие за изпълнение на изискванията на Регламента за защита на личните данни.

 


08.11.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад