Назад

Среща с главния секретар на Българо-руската търговско-промишлена палатаГлавният секретар на Българо-руската търговско-промишлена палата Огнян Пачев посети БТПП и се срещна с председателя Цветан Симеонов. Цел на срещата бе обсъждане на резултатите от последното заседание на Българо-руската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, проведено в Москва в края на месец октомври, в което представителите на БРТПП взеха активно участие.

Паралелно с дискусиите на правителствено ниво е проведен Българо-руски бизнес форум, организиран от Търговско-промишлената палата на Русия. Форумът е преминал при повишен интерес от страна на представители от различни области.

Договорено е провеждане на две последващи бизнес събития на теми: туризъм и информационни технологии през 2019 г. в София. Председателят на БТПП Цветан Симеонов заяви готовността на Палатата да съдейства за успешното им организиране. Ръководителите на двете организации обсъдиха програмите и период за провеждането на форумите – през април и септември.

Можете да заявите предварителен интерес за включване в предстоящите форуми, като се свържете с БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, e-mail: interdpt@bcci.bg, за да бъдете информирани своевременно за провеждането им.

По данни на българската статистика, стокообменът между България и Русия през 2017 година отчита ръст от 44,5 % в сравнение с 2016 година, достигайки 4,3 млрд. щ.д., в това число ръстът на износа от България за Русия възлиза на 112,8 % до 810 млн. щ.д., а на вноса от Русия – 34,4 % до 3,5 млрд. щ.д.
През 2017 година отрицателното за България търговско салдо с Русия достига 2,7 млрд. щ. д. През първото полугодие на 2018 г. двустранният стокообмен се е увеличил с 0,9%, като износът е намалял с 28,8%, а вносът се е увеличил със 7,0%.

 


08.11.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад