Назад

Представяне на проект e-MEDIATION в УНСС

Приложение на информационните и комуникационните технологии при разрешаване на международни спорове
Проект e-MEDIATION: Насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването на международни спорове бе представен пред студенти в Университета по национално и световно стопанство. Доц. д.ю.н. Живко Драганов, декан на Юридическия факултет откри събитието и очерта основните насоки в интересите на обществото и правните среди към все по-честото използване на този алтернативен способ за разрешаване на спорове. Той отбеляза и факта, че Юридическият факултет в УНСС е разработил електронна платформа за обучение на медиатори, която е в помощ на студентите, които се обучават по тази тема още от 2 курс.

Габриела Димитрова, директор на дирекция Международно сътрудничество и международни организации в Българската търговско-промишлена палата разясни естеството на медиацията и условията, които налагат прилагането на електронна медиация, сред които бързото развитие и навлизане на дигиталните технологии в ежедневието, все по-голямата динамика на бизнес отношенията, растящата он-лайн търговия и др.

Диляна Петкова, представител на водещия партньор по проекта Фондация "Право и интернет" направи обстойна презентация на дейностите на проект e-MEDIATION, резултатите, както и самата електронна платформа – функционалности, възможности за обмен на информация, представяне на медиаторите, процедура за изграждане на споразумението от медиацията стъпка по стъпка.

Участниците в събитието – студенти от специалности Право, Счетоводство и Маркетинг проявиха голям интерес към платформата и получиха покана за участие в следващото събитие по проекта: международна конференция ONLINE МЕДИАЦИЯ, която ще се състои на 15 ноември 2018 г. в София.

 

Настоящото събитие се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз /2014-2020/. Партньорите по проект е-MEDIATION са изцяло и единствено отговорни за съдържанието, което по никакъв начин не може да се счита, че отразява официални становища на Европейската комисия.

 


06.11.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад