Назад

Професионалното образование в съответствие с новите икономически реалности – във фокуса на срещата с бизнеса в Монтана

Българската търговско-промишлена палата и Търговско-промишлената палата – Монтана проведоха среща с представители на бизнеса от региона, на местните власти и медиите.

На срещата взеха участие председателят на БТПП Цветан Симеонов, председателят на Търговско-промишлена палата Монтана Славка Нончева, областният управител Росен Белчев, членове на  управителния съвет на палатата, представители на регионалното управление на образованието-Монтана  и директори на професионални училища от областта.

Бяха  представени резултатите от проведената от БТПП анкета сред фирмите за мнението им по въпроси от обществен, социален и икономически характер.

Председателят на БТПП  Цветан Симеонов  представи постиженията на БТПП, допринесли  за подобряване на бизнес средата - изготвени становища, позиции и предложения в защита интересите на предприемачите, и направи презентация на  разработените нови услуги на БТПП.

При последвалите разисквания основният акцент бе поставен върху професионалното обучение, което според бизнеса  не е адекватно на времето и търсенето.  В област Монтана има ясно изразена индикация, че съществува проблем между бизнеса и образованието и този проблем може да се реши само с диалог и намиране на общо решение.

 

Направени бяха конкретни предложения:

  • Синхронизиране на позициите на бизнеса и позициите на образователните училища;
  • Повишаване авторитета на професионалното образование;
  • Бизнесът да влезе в училищата – работодатели да присъстват на родителски срещи, открити уроци и т.н.
  • Подобряване условията на труд в тези професии, които са най-нужни на бизнеса.

Споделена бе тревожната тенденция, че напоследък младежите от областта се ориентират към бързо "ликвидни" професии, както и наблюдаван спад  през последните три години на интелектуалния потенциал на родителите.

Управителят на ИГЦ ЕВРОПА ООД-Монтана, който е чужд гражданини и собственик на фирма, срециализирана в производството на мъжко бельо, сподели поблемите и трудностите, които преодолява при производството си в България. Като основен проблем той очерта именно намирането на  квалифицирана работна ръка и направи сравнение между българската, китайската и австралийската система за подпомагане на бизнеса.

След срещата председателят на БТПП Цветан Симеонов посети и разгледа  фабриката на БКК 95 ООД,  фирма специализирана в производството на мебели и части за тях от метал.


01.11.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад