Назад

Семинар на Клъстер Подемна техника

В гр. София, в периода 31.10-01.11.2018 г., се проведе събитие на тема „Развитие на експорта със страни от Европа и Азия”, организирано от  Клъстер Подемна техника ООД.


В рамките на събитието беше представена информация за възможностите за участие на членовете на Клъстера в световното индустриално изложение – Hannover Messe, международното изложение CeMAT, както и на Кантонския панаир и Шанхайското изложение за вносни стоки, което се провежда за първи път през тази година.

Новите изделия, които се изнасят за страни от Европа и Азия, представиха и от фирма Раис ООД – гр. Пазарджик. Към настоящият момент Раис ООД произвежда: 5 модела стругови машини с ЦПУ,от които най-високо оборудваната машина е със седем оси; 8 модела фрезови машини с ЦПУ, от които най-високо оборудваните машини са обработващи центри, едновременно движещи се по пет оси; роботизирани комплекси за обслужване както за машини собствено производство, така и за  машини произведени от други фирми с роботи ФАНУК.

Събитието беше организирано в изпълнение на дейностите по проект BG16RFOP002-2.009-0011 “Развитие и интернационализация на Клъстер Подемна техника”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 


05.11.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад