Назад

Традиционната среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в БългарияВ БТПП се проведе традиционната среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България. Срещата премина под домакинството на Българо – македонска търговско-промишлена палата. Събитието бе официално открито от председателя на БТПП – Цветан Симеонов, който поздрави участниците и ги запозна с актуалната икономическа ситуация в страната. Той акцентира върху предстоящите промени в законодателството, върху които БТПП, като работодателска организация работи – а именно данъчното законодателство, реформата в здравеопазването, професионалното образование и др.

Симеонов направи кратък обзор на дейността на смесните палати през годината като акцентира върху проведените съвместните мероприятия с Българо – руската търговско-промишлена палата. Към Клуба на смесените палати официално се присъедини и Норвежко – Българската Бизнес Група.

Пламен Павлов, председател на Българо – македонската търговско-промишлена палата (БМТПП), като домакин на срещата, представи актуална информация за процесите в Македония, както и мисията, целите и програмата на смесената палата. Павлов определи като основна цел на БМТПП разрешаването на проблемите на бизнеса от двете страни. Отправена бе покана и към представителите на другите смесени палати да представят пречките, които среща бизнеса в ежедневната си дейност. Павлов информира и за предстоящ Българо – македонски бизнес форум, който ще се проведе на 18 октомври в Скопие.

Последва дискусия, в която представителите на Българо -испанския бизнес съвет, Българо – катарския бизнес съвет, Българо – израелската ТПП, Българо – Македонската ТПП, Българо – руската ТПП и Конфиндустрия България се обединиха около идеята, че основните пречки пред бизнеса са бюрокрацията и корупцията.

Представени бяха още предстоящи събития и инициативи, за които БТПП ще информира своевременно.

 


09.10.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад