Назад

Темата за мигрантите вълнува всички в ЕС, но има различни измерения

Цветан Симеонов: За България са нужни висококвалифицирани специалисти от мигрантите
Цветан Симеонов постави акцент върху възможностите за съдействие, които Българската търговско-промишлена палата може да окаже за интегриране на мигрантите на пазара на труда по време на международна конференция за "Интеграция на мигрантите на пазара на труда". Палатата разполага с разгърната регионална структура ( 28 регионални палати), с центрове за професионално обучение в няколко области и преводачески услуги. Председателят на Палатата подчерта, че особено важно е и сътрудничество с Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати ( ЕВРОПАЛАТИ), както и опитът на германските палати в тази област, като счита че основна е езиковата интеграция на  мигрантите на първо място, след което и професионалната им квалификация.

Председателят на Българската търговско промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов бе категоричен, че темата за мигрантите вълнува всички в ЕС, но има различни измерения в различните страни. Той обясни, че за България проблемът за мингрантите в момента не стои толкова остро. През 2013 г. убежище са потърсили 7 000 бежанци, за 2014 - 11 000, 2015 - 19 000, 2016 - 20 000.

Крайната цел на мигрантите не е България, тя е различна дестинация, посочи той и допълни, че в Центъра за бежанци са настанени над 600 души при капацитет от над 5 000 места.

По думите му основните групи на мигрантите са от местата с военнополитически конфликти. Те са с много ниска или без никаква квалификация, а мигрантите, получили заетост в България, са 50 души по данни от 2016 г.

БТПП подкрепя тезата, че проблемът за мигрантите е възможност да се осигури известно снижаване на пазара на труда, защото имаме недостиг на работна ръка.

Председателят на Палатата каза, че за България са нужни висококвалифицирани специалисти от мигрантите, които да се интегрират на пазара на труда, но постигането на подобна цел е много трудно. Той изрази надежда нови сериозни тежки събития да не се разразяват и подобни вълни да няма занапред.

От януари до август 2018 г. мигрантите, потърсили убежище в България, са 1 100 лица, предимно от Сирия, Ирак и Пакистан. 53% от тях са мъже, 11% са жени и 36% са деца, предимно неграмотни, без никакво образование, информира лидерът на КНСБ Пламен Димитров.

От всички търсещи убежище у нас на 217 души е предоставен статут на бежанци. 692 са случаите на прекратено производство по получаването на такъв статут.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров посочи, че позицията на правителството по темата за мигрантите е особено важна, защото МТСП формулира държавната политика в областта на трудовата миграция и интеграцията на пазара на труда, за граждани, които пребивават на територията на страната.

Добре управляваната миграция би могла да допринесе както за икономическия растеж, така и за развитието на държавата и благосъстоянието на самите работници. България разполага с Национална стратегия за мигрантите, чиято основна цел е гражданите на трети държави да се интегрират успешно в българското общество, както и използване на техния потенциал, отбеляза Лазаров.

БТПП припомня, че Държавната агенция за бежанците и Палатата обменят информация във връзка с трудовата реализация на получилите международна закрила в България. С още данни по темата може да се запознаете ТУК.

 


26.09.2018 г.
Назад