Назад

За по-добра връзка между бизнеса и културатаПредседателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с проф. Валери Тодоров, журналист, председател на Фондация „Комуникации и култура“, генерален директор на БНР /2007 – 2013 г./, издател на сайта www.obache.bg. Обсъдени бяха проекти за връзки между културата и бизнеса, конкретно програма за дигитализиране на наследството в областта на киното.

Фондация „Комуникации и култура“, съвместно с една от филмовите къщи, ще търси съдействие от бизнеса за възстановяване на най-значимите български филми и прехвърляянето им на нови носители. Творчески екип начело с акад. Людмил Стайков вече работи по реконструкцията на знаменития филм „Хан Аспарух“. Филмите, които са част от златния фонд на българското кино, заради лошото съхранение, са увредени и ще се наложи сериозна цифрова обработка, както и презаписване, нов саунд и музикално оформление. Творческият екип, освен на собствените сили, ще разчита на финансова подкрепа и от българския бизнес.

Валери Тодоров  запозна председателя на  Палатата и с проект на сайта www.obache.bg за представяне на успешните практики в бизнеса, на фирми и бизнесмени с внедрени иновации и креативно мислене, за подпомагане на икономическата грамотност и култура, както и с добри практики за управление на  личните финанси. Обсъдени бяха и виждания и възможности  за обучение на бизнесмени в областта на публичните комуникции.  Ако проявявате интерес, моля пишете на s.dimitrova@bcci.bg


26.09.2018 г.
Назад