Назад

Среща с доц. Лиляна Велева от УНССПредседателят на БТПП проведе среща с доц. Лиляна Велева от УНСС, представител и на Център за стопанско-исторически изследвания, и сподели плановете на Палатата да открие изложба в реставрираната къща на първия председател на Софийската търговско-индустриална камара  - Иван Грозев. В тази връзка е стартирала кампания за събиране на документи, свързани с живота и дейността на Иван Грозев като революционер, обществен деятел и предприемач.

Доц. Велева има редица изследвания и публикации, посветени на стопанската история на България и ролята на търговско-индустриалните камари за съграждане на Нова България след Освобождението. Тя сподели своето виждане за библиографско-документалните източници, подбора на документите и тяхното представяне в рамките на експозицията  в къщата музей на Иван Грозев.

По време на срещата доц. Велева представи целите и дейността на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Той обединява университетски преподаватели и учени от цялата страна, които са се посветили да работят в областта на Стопанската история. Научните им изследвания и анализи обхващат широк тематичен кръг от българската, европейската и световната  икономическа теория и практика. Центърът организира ежегодно научни форуми с международно участие. Предстояща е конференцията в Търново (28-29 септември), която е посветена на „Институциите и българското стопанско развитие през вековете“.

Центърът периодично публикува „Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания“, от които т. I и II могат да се намерят на сайта:    http://csii.bg/

От името на ръководството на Центъра доц. Велева изрази желанието и готовността за бъдещо ползотворно сътрудничество с Палатата.

 


25.09.2018 г.
Назад