Назад

Възможности за износ на хранителни стоки на чужди пазари

Българската търговско-промишлена палата бе домакин на семинар, посветен на възможностите за износ на хранителни стокиорганизиран съвместно с консултантската компания “Gateway & Partners”.

Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, откри събитието като подчерта, че основната дейност на Палатата е да подкрепя бизнеса и да го подпомага при извършването на сделки както в страната, така и в чужбина.

Мартинс Тикнус, управляващ партньор на Gateway & Partners, представи пред участниците – повече от 25 представители на български производители на храни и напитки, целите на компанията, както и услугите, които предлага в Скандинавските страни и Балтийския регион. Българските фирми се запознаха и с пазарите на хранително-вкусови изделия в Молдова, Румъния, Грузия. Участниците получиха ценна информация относно големината на пазара в съответните страни, потреблението на хранителни стоки, търговските вериги, които са ключови в реализацията на продуктите, както и задължителните изисквания за вносителите – сертификати, документи и конкретни стъпки за излизане на съответния пазар.

Участие в семинара взе и представител на Българската агенция за експортно застраховане - Кирил Петрунов, директор на дирекция „Застраховане“. Той разясни дейността на агенцията при външнотърговски сделки.

Бе подчертана важността на малките пазари - съответно на малките държави, които са по-обещаващи от гледна точка на по-слабата конкуренция и по-ниските разходи за реализация на храни и напитки.


26.09.2018 г.
Назад