Назад

Представяне на електронната платформа за медиация e-MEDIATION

В БТПП се проведе представяне на електронната платформа за медиация по проект e-MEDIATION – ''Насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването на международни спорове''.

Събитието бе открито от председателя на БТПП Цветан Симеонов, който приветства участниците. ''Продължаваме дейността на палатата за подпомагане разрешаването на търговски спорове без съд'', заяви той. ''Помирението, като един от начините за намиране на изход от конфликт, възникнал между представители на бизнеса, е способ, използван преди епохата на интернета. Сега приканваме бизнеса да използва всички възможности за избягване на съдебно дело, включително и онлайн медиацията, предлагана на електронната платформа, разработена от партньорите по проекта: Фондация Право и Интернет, БТПП, компания Декстро Рисърч''.

Сред участниците на събитието бяха представители на фирми, браншови организации, медиатори и студенти.

Предимствата и предизвикателствата на електронната медиация бяха представени от Миряна Калчева, член на УС на БТПП и Елиза Николова, председател на Професионалната асоциация на медиаторите в България. Сред предимствата на медиацията бяха откроени:

- Спестява време и средства

- Запазва отношенията / репутацията

- Договарят се условия, по-добри отколкото очакваното в съда. Съдът прилага закона, докато задачата при медиацията е да се намери житейско решение, което и двете страни приемат за добро и справедливо

- Медиацията не противопоставя едната страна на другата – не се доказва виновност /невинност

- Решенията в медиацията търсят реални ползи и за двете страни - нещата приключват; в съда има обжалване

- Могат да се обсъждат и обстоятелства, които не са предмет на иска

- Постигане на договорености, които съдът не може да направи част от съдебно решение

- Страните често са много по-честни и отстъпчиви, когато се споразумяват с неутрално лице, на което имат доверие отколкото, когато водят преговори директно помежду си.

Повече информация за подходящите спорове за медиация, както и описание на етапите на медиационната процедура вижте тук /презентация/.

 

Диляна Петкова, експерт във Фондация Право и Интернет, представи проекта e-MEDIATION, неговите цели и задачи, както и постигнатото до момента и подчерта, че електронната платформа за медиация е техническо решение, продължение на дигитализацията на Арбитражния съд при БТПП и Центъра за медиация към него.

Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество в БТПП, демострира платформата пред участниците в събитието стъпка по стъпка: заявка за процедура по медиация, регистрация, избор на медиатор, провеждане на общи и индивидуални срещи, предоставяне на документи, включване на адвокат/съветник за всяка страна, водене на комуникация в рамките на платформата, сключване на спогодба.

Бяха коментирани сигурността и изискването за притежание на електронен подпис от страните, представители на български или чуждестранни компании, за удостоверяване на самоличността на участниците в медиацията.

Сред участниците бе и проф. Добринка Чанкова, преподавател и медиатор, която поздрави партньорите по проекта за проактивното, далновидно и иновативно поведение по отношение на медиацията. Участниците в събитието проведоха активна дискусия по темата.

БТПП ще организира още събития за популяризиране на платформата и работата на проекта във Варна, Пловдив и София.

Следете за допълнителна информация в сайта на БТПП.


26.07.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад