Назад

Заместник-председателят на Съвета на директорите на ЦЕРБ посети БТПППредседателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с инж. Иван Желязков, заместник-председател на Съвета на директорите на Централна енергоремонтна база (ЦЕРБ). По време на срещата се обсъдиха състоянието на икономическите връзки със страните от Западните Балкани. В хода на разговора се дискутираха и възможностите за разширяване на икономическото сътрудничество с тях, благодарение на позицията и усилията на България за приобщаване на този регион по време на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Акцент по време на срещата се постави и върху разширяване на  сътрудничество с трети страни и необходимостта да се продължат усилията на БТПП за намиране на нови пазари. Бяха обсъдени и въпроси, свързани трудностите на мениджмънта на предприятията като основна пречка и недостатък остава недостигът на работна сила.

Обсъдиха се и необходимостта от по-активни реформи в областта на сектори като здравеопазването и съдебната система.

 


25.07.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад