Назад

Главният секретар на БТПП взе участие в среща за обсъждане на възможностите за сътрудничество между ИАНМСП и бизнес организациитеГлавният секретар на БТПП – Васил Тодоров взе участие в работна среща с ръководството на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и представители на национално представителните работодателски организации. На двустранната среща от страна на ИАНМСП присъстваха изпълнителният директор Габриела Козарева, заместник-изпълнителният директор д-р Александър Минев и ескперти на Агенцията.

Целта на срещата бе с представителите на работодателските организации да се обсъдят възможностите за по – задълбочено сътрудничество и възможността за решаване на проблемите на малкия и среден бизнес. Дискутирани бяха мерките за подпомагане на МСП на национално и международно ниво, както и получаването на обратна връзка за организираните от Агенцията мероприятия. И представителите на четирите работодателски организации набелязаха стъпките, който биха били ползотворни за бъдещото по-задълбочено сътрудничество, като изразиха позитивно мнение за взаимодействието между Агенцията и браншовите организации до момента, но отбелязаха и нуждата от по-активен диалог.

Тодоров сподели, че Палатата поддържа традиционно добро партньорство с ИАНМСП при обмена на информация и организирането на мероприятия. Той акцентира върху базите данни, с които БТПП разполага, проучванията и анкетите, които извършва, както и с дългогодишния опит на Палатата при организирането на делегации в чужбина.

Участниците в срещата изразиха своето съгласие за необходимостта от провеждането на регулярни срещи между ИАНМСП и работодателските организации на експертно и ръководно ниво, на които да се обсъждат конкретни предложения – в т.ч и промени в нормативната уредба в полза на МСП.


10.07.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад