Назад

Състоя се 5-та среща по проект „PLATO” на БТПП

 
На 10 юни 2011 г. Българска търговско-промишлена палата проведе петата среща по проект „PLATO”, на тема „Управление на взаимоотношенията с клиенти”. Лектор на срещата бе г-жа Екатерина Петрова, Директор „Управление на взаимоотношенията с клиенти” в Мобилтел ЕАД. 
По време на срещата бяха представени и обсъдени различни компоненти на стратегии за изграждане на връзки с клиенти:
- Успешно определяне на целеви групи;
- Таргетирани кампании в различните етапи от жизнения цикъл на клиента;
- Модели и принципи при изграждане на програми за лоялност;
- Локални инициативи за изграждане на връзки с клиенти и др.
Г-жа Екатерина Петрова сподели професионалният си опит, относно начините за подобряване качеството на обслужване на клиентите, разработването на стратегии и методологии за изграждане на дългосрочни връзки с клиентите и използваните подходи за привличане на нови клиенти.
Проведената среща е част от цикъл от 9 срещи по проект „PLATO”, имащ за цел да повиши конкурентоспособността на българските фирми, чрез организирането на срещи-обучения, създаване на партньорства, обмен на добри практики и изпълнението на общи проекти. БТПП ще продължи да поддържа „PLATO” мрежата в България и след приключването на дейностите по проекта, чрез разширяването на мрежата и привличането на нови участници.

15.06.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад