Назад

Световната мрежа на търговските палати създава възможности на българските фирми за улесняване на бизнеса и насърчаване на контактите

 
При участието на Председателя на БТПП Цветан Симеонов в Световния конгрес на търговските палати.в Мексико ползотворно премина срещата на борда на Световната мрежа на търговските палати с транснационалните търговски палати.

 Дискутирани бяха най-новите инициативи на Мрежата на търговските палати: Global Business Exchange, Chamber Trust, Chamber E Vault, World Chamber online market. Инициативите създават по-широки възможности  на българските фирми, членове на Палата  за интернационализация - каза Цветан Симеонов. 
Проведен е полезен разговор с Главния секретар на Световната мрежа на търговските палати и с президента на  Мрежата г-н Антъни Паркс за разширяване на сътрудничеството.
Цялата дейност на Международната търговска камара върви в посоката, в която и БТПП се е ориентирала към още по-висока степен на електронизация на услугите. Наблюдава се тенденция на засилване ролята на търговските палати, заради тяхната уникална мрежа из целия  свят и възможноста да предоставят надеждна информация за фирмите в съответните страни и региони.
 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов е имал разговори със главния секретар  на Международната младежка палата  Едсон Кодама, като  двамата са набелязали мерки за активизиране клона на тази организация в България. БТПП има специален приоритет за насърчаване на младежкото предприемачество. 
Според г-н Симеонов координацията между транснационалните палати, както и с Световната мрежа на търговските палати е важна за споделяне на опит в мултинационална среда, за координиране на общи усилия, насочени към улесняване на бизнеса и насърчаване на контактите.

Предстои среща на делегатите на конгреса със президента  на Мексико Фелипе Калдерон.

08.06.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад