Назад

Кохезионната политика допринася за свързаността на Европа

БТПП участва в събитието - част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС
Последните години за над 20 млрд. лева, сме реализирали проекти по програмите от кохезионната политика на ЕС. Това каза премиерът Бойко Борисов на конференция на високо ниво, посветена на Кохезионната политика на ЕС - "Перспективи за конвергенция и устойчиви региони след 2020 г." в НДК. Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в събитието - част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС в сектор „Кохезия“ и първото публично обсъждане на предложението за новата Многогодишна финансова рамка (МФР) на ЕС 2021-2027 г.

Бе подчертана важността на кохезионната политика за свързаността на Европа и фактът, че юименно кохезията е тази, която може да събира сфери и политики в общността. В същото време обсъждането й, подобно на темата за миграцията, става повод за разделение в мненията на държавите-членки.

Министър-председателят  посочи, че страната ни стриктно спазва ангажиментите си като външна шенгенска граница на ЕС, отбелязва нулев миграционен натиск и споразумението между България и Турция работи ефективно.

БТПП припомня, че се предвижда всички региони да могат да се възползват от кохезията - едно от основните искания на местните европейски власти. Според сегашната система (т.нар. Берлински метод) регионите се разделят на три различни категории според техния брутен вътрешен продукт и брутен национален доход. Има три прага (75%, 90% и 90%+ от БВП на ЕС), които се използват, за да се определи сумата на грантовете и съфинансирането за всеки регион.

Според Комисията  предложението за бюджет от 373 милиарда евро за кохезия е дори амбициозно. Намаленият дял на кохезията в следващия дългосрочен бюджет се разглежда в контекста на общите предизвикателствата, с които Европа трябва да се заеме, като:

•         защитата на външните граници;

•         миграцията;

•         тероризма;

•         вътрешната и външната сигурност;

•         отбраната;

•         световната конкуренция в науката.

Основният елемент от предложението на Еврокомисията е опитът й да координира кохезионната политика с европейския семестър (цикъл на координиране на икономическите и фискалните политики в ЕС) и структурните реформи, които държавите членки трябва да приложат чрез техните национални програми за реформи.

Създава се Програма за подкрепа на реформите, която разполага с 25 милиарда евро, разделени в три отделни програми:

•         Първата (на стойност 22 млрд. евро) има за цел да осигури финансова подкрепа за държавите членки за прилагането на структурни реформи в контекста на европейския семестър, особено за страните с прекомерни дисбаланси.

•         Втората (възлизаща на 2.16 млрд. евро) ще помага на държавите членки, които искат да се присъединят към еврозоната, осигурявайки финансова и техническа подкрепа.

•         Третата (840 млн. евро) заменя Програмата за подкрепа на структурните реформи и ще продължи да осигурява практическа помощ за държавите членки в осъществяването на реформи под формата на съветници, експерти от други държавни администрации, международни организации и други.

 

 


08.06.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад