Назад

Курс за диспашори - възможност за получаване на удостоверение за придобита правоспособностДиспашорското бюро при Българската търговско-промишлена палата организира курс за квалификация по Обща авария, който ще се проведе на 14 и 15 юни 2018 г. в сградата на Палатата, зала „Б“, етаж 1-ви. В него могат да участват всички, които имат интерес и искат да получат познания по тази специфична материя. Завършилите курса ще получат удостоверение за участие в обучението.

След приключване на курса, за желаещите участници ще бъде проведен изпит на 22 юни 2018 г. за получаване на удостоверение за придобита правоспособност "диспашор".

„Общата авария” е правен институт на морското право и морската практика и е свързан с търговското корабоплаване.

„Общата авария” е условен юридически термин и се отнася до щетите, извънредните разходи или пожертвуванията, направени преднамерено, разумно и съзнателно с цел спасяване на кораба, навлото и товара от обща опасност за участващите в морското начинание.

Установяването на „обща авария”, на разходите, пожертвуванията по нея и разпределението на вноските между кораба, товара и навлото се извършват с диспаш – документ, който се съставя от диспашор, т.е. от лице, притежаващо специална правоспособност.

Предварителната програма за провеждане на курса ще намерите   ТУК

Заявки за участие изпращайте до 12 юни 2018 г. на e-mail: Z.Georgieva@bcci.bg или  R.Spassova@bcci.bg или ги съобщете на: тел.: 02/ 8117 476, 02/8117551.

Таксата за участие в курса е 120.00 лв. без ДДС.

За явяване на изпита и получаване на удостоверение за придобита правоспособност "диспашор" се внася допълнителна такса от 20.00 лв. без ДДС.

Сумите могат да бъдат внесени в брой в касата на Палатата при започване на курса или преведени по банковата сметка на БТПП:

BIC UNCR BGSF
IBAN: BG 25 UNCR 7630 1000 3081 19
БАНКА „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”
пл.”Света Неделя” № 7, София


07.06.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад