Назад

Официално бе открита конференцията „Индустрия и енергетика. Интелигентни енергийни решения за Индустрия 4.0“

За поредна година БТПП подкрепя събитието


В Интер Експо Център бе официално открита конференцията „Индустрия и енергетика. Интелигентни енергийни решения за Индустрия 4.0“. Организатор на събитието е Индустриален клъстер „Средногорие“, който обединява интереси, цели и възможности на големи местни и чужди индустриални компании в региона на Средногорието, на местните малък и среден бизнес, общини, научно-изследователски и образователни институции. За поредна година БТПП подкрепя събитието. Цветан Симеонов бе сред официалните гости. Според него конференцията е навременна за обсъждане на решения в енергетиката, защото обичайно се реагира едва след като настъпят някакви промени.

Палатата припомня, че благодарение на работодателските организации се случиха доста положителни крачки в последните години в енергетиката:

  • Либерализирането на пазара на електроенергия –  създаването на енергийната борса през 2014 г. е значимо събитие за цялата енергетика, което гарантира пазарните принципи.
  • Второто важно нещо – ускорената либерализация – и с последните промени в Закона за енергетиката (26.04.2018 г.) всички производителни с над 4 МГВ/ч годишно са задължени да продават на борсата.
  • Газовите връзки - след повече от 10 години, вече се вижда напредък: за газовата връзка с Гърция има осигурено финансиране и се очаква до 2020 г. да е готова; с Румъния вече е изградена, а със Сърбия срокът е до 2022 г. – ще доведат до необходимата за България диверсификация на газовите доставки.

Според БТПП е необходимо продължаване на либерализацията за битовите потребители - да могат да излязат на свободния пазар на електроенергия.

Въвеждането на подходяща система за социално подпомагане също е от голямо значение -  социалният елемент следва да се осъществи с подходящи инструменти, а не изкуствено да се държат ниски цените за битовите потребители за сметка бизнесът, който да компенсира загубите.

Инициативите за свързване на газопреносните мрежи на европейските държави продължават да са от приоритетно значение.

В регионален план се изискват съгласувани действия на държавите от Балканите за създаване на конкурентна пазарна среда, възможности за диверсификация и ефективно използване на възобновяемите енергийни източници.

Палатата поддържа тезата, че фирмите от Балканския регион се нуждаят и от електрическа енергия на ниски цени, за да са конкурентоспособни на пазарите.

Повечето държави от Балканите (сред които най-вече България, Сърбия и Македония) са и с висока енергоемкост спрямо другите европейски държави, което предполага необходимостта от модернизация и подобряване на енергийната ефективност.

За проекта за АЕЦ "Белене" е писано и говорено много. Позицията на БТПП е, че изграждането на нови мощности от ядрената енергетика не трябва да бъде обвързано с държавни гаранции и дългосрочни договори за изкупуване на енергия на преференциални цени.

В световен мащаб и на местно равнище все по-актуален става въпросът за развитието на алтернативните енергийни източници, екологично чисти и свързаните с това ползи.

В официалното откриване на форума с приветствия участваха зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие Ивайло Алексиев, председателят на Съвета на ректорите на висшите училища в България и Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“ проф. д-р Любен Тотев, главният директор на Българската стопанска камара Кирил Желязков, председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране доц. д-р инж. Иван Иванов и изпълнителният директор на Индустриален клъстер Средногорие Николай Минков.

Конференцията „Индустрия и енергетика“ е платформа за представяне на национални политики и пазарни регулации в областта на енергетиката, позициите на производители, търговци на електроенергия и промишлени консуматори. Целта на форума е да бъдат потърсени общи решения за надграждането на успешно взаимодействие между институциите и бизнеса с цел стимулиране на инвестициите в енергийно-ефективни технологии и преодоляването на съществуващите дисбаланси в енергийната система.

В днешните 2 сесии с теми „Енергийни регулации и пазари“ и „Енергийни предизвикателства пред Индустрия 4.0“ се включиха представители на енергийни компании, индустриални предприятия, висши училища и секторни асоциации.

 

 

 

 

 

В Интер Експо Център бе официално открита конференцията „Индустрия и енергетика. Интелигентни енергийни решения за Индустрия 4.0“. Организатор на събитието е Индустриален клъстер „Средногорие“, който обединява интереси, цели и възможности на големи местни и чужди индустриални компании в региона на Средногорието, на местните малък и среден бизнес, общини, научно-изследователски и образователни институции. За поредна година БТПП подкрепя събитието. Цветан Симеонов бе сред официалните гости. Според него конференцията е навременна за обсъждане на решения в енергетиката, защото обичайно се реагира едва след като настъпят някакви промени.

Палатата припомня, че благодарение на работодателските организации се случиха доста положителни крачки в последните години в енергетиката:

  • Либерализирането на пазара на електроенергия –  създаването на енергийната борса през 2014 г. е значимо събитие за цялата енергетика, което гарантира пазарните принципи.
  • Второто важно нещо – ускорената либерализация – и с последните промени в Закона за енергетиката (26.04.2018 г.) всички производителни с над 4 МГВ/ч годишно са задължени да продават на борсата.
  • Газовите връзки - след повече от 10 години, вече се вижда напредък: за газовата връзка с Гърция има осигурено финансиране и се очаква до 2020 г. да е готова; с Румъния вече е изградена, а със Сърбия срокът е до 2022 г. – ще доведат до необходимата за България диверсификация на газовите доставки.

Според БТПП е необходимо продължаване на либерализацията за битовите потребители - да могат да излязат на свободния пазар на електроенергия.

Въвеждането на подходяща система за социално подпомагане също е от голямо значение -  социалният елемент следва да се осъществи с подходящи инструменти, а не изкуствено да се държат ниски цените за битовите потребители за сметка бизнесът, който да компенсира загубите.

Инициативите за свързване на газопреносните мрежи на европейските държави продължават да са от приоритетно значение.

В регионален план се изискват съгласувани действия на държавите от Балканите за създаване на конкурентна пазарна среда, възможности за диверсификация и ефективно използване на възобновяемите енергийни източници.

Палатата поддържа тезата, че фирмите от Балканския регион се нуждаят и от електрическа енергия на ниски цени, за да са конкурентоспособни на пазарите.

Повечето държави от Балканите (сред които най-вече България, Сърбия и Македония) са и с висока енергоемкост спрямо другите европейски държави, което предполага необходимостта от модернизация и подобряване на енергийната ефективност.

За проекта за АЕЦ "Белене" е писано и говорено много. Позицията на БТПП е, че изграждането на нови мощности от ядрената енергетика не трябва да бъде обвързано с държавни гаранции и дългосрочни договори за изкупуване на енергия на преференциални цени.

В световен мащаб и на местно равнище все по-актуален става въпросът за развитието на алтернативните енергийни източници, екологично чисти и свързаните с това ползи.

В официалното откриване на форума с приветствия участваха зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие Ивайло Алексиев, председателят на Съвета на ректорите на висшите училища в България и Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“ проф. д-р Любен Тотев, главният директор на Българската стопанска камара Кирил Желязков, председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране доц. д-р инж. Иван Иванов и изпълнителният директор на Индустриален клъстер Средногорие Николай Минков.

Конференцията „Индустрия и енергетика“ е платформа за представяне на национални политики и пазарни регулации в областта на енергетиката, позициите на производители, търговци на електроенергия и промишлени консуматори. Целта на форума е да бъдат потърсени общи решения за надграждането на успешно взаимодействие между институциите и бизнеса с цел стимулиране на инвестициите в енергийно-ефективни технологии и преодоляването на съществуващите дисбаланси в енергийната система.

В днешните 2 сесии с теми „Енергийни регулации и пазари“ и „Енергийни предизвикателства пред Индустрия 4.0“ се включиха представители на енергийни компании, индустриални предприятия, висши училища и секторни асоциации.

 

 

 

 

 

 


31.05.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад