Назад

На семинар в БТПП представиха модели за насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност

В БТПП се проведе семинар на тема: “Насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност в сектора   на услугите”. Събитието се организира съвместно с Лабораторията за възобновяеми и устойчиви енергийни системи на Техническия университет на остров Крит, Гърция в рамките на инициативата H2020 Trust EPC South Europe, с подкрепата на Асоциацията на Балканските палати и Съюза на гръцките търговски камари.

Николай Минков, изпълнителен директор на Средногорие Мед Индустриален клъстър, откри събитието. Той подчерта, че остров Крит в момента е европейски център в областта на енергийната ефективност и съществуват много добри възможности за сътрудничество с български компании в областта на енергийната ефективност. Представена бе и дейността на Средногорие Мед Индустриален клъстър, формиращ 7% от БВП на страната, 15% от експорта и 20% индустриално енергийно потребление. В България съществува огромен потенциал за развитие на енергийния сектор, подчерта Минков и изрази надежда партньорството по този инициатива да прерасне в изпълнение на реални проекти.

Приведствие към участниците отправи и Джордж Асонитис, съветник по европейските въпроси към Съюза на гръцките търговски камари. Той подчерта, че София е динамичен партньор и от гръцка страна има желание за развитие на парнтньорството.

Ставрола Турнаки, старши експерт - управление на европейските проекти, Лаборатория за възобновяеми и устойчиви енергийни системи, Технически университет на Крит, направи презентация на тема “Въведение - Потенциал за енергийна ефективност в третичния сектор”.

Семинарът продължи с презентации на проф.  Теохарис Цуцос, Лаборатория за възобновяеми и устойчиви енергийни системи към Технически университет на остров Крит. Презентациите бяха на тема “Разбиране на модела и процеса на договаряне на енергийната ефективност (EPC)” и “Инструменти за сравнителен анализ и оценка на TRUST EPC South за инвестиции в енергийна ефективност”

Мария Ариблия, научен сътрудник, Лаборатория за възобновяеми и устойчиви енергийни системи, Технически университет на остров Крит, представи казуси от южноевропейския третичен сектор.


01.06.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад