Назад

БАРАЖ ГРУП ЕООД изрази желание за сътрудничество с БТППАтанас Атанасов – управител на „Бараж Груп“ ЕООД, и Теодора Георгиева – мениджър бизнес развитие в дружеството, посетиха БТПП и се срещнаха с председателя на Палатата Цветан Симеонов. По време на работната среща бе представена дейността на фирмата, специализирана изключително в сферата на индустриалното и комерсиалното строителство. За краткия период на съществуването си - създадена в края на 2011 г., фирмата е осъществила проектиране, строителство, дизайн и обзавеждане на множество обекти в страната – производствени халета, заводи, складове, магазини и др. Притежава опит и в чужбина, основно в Германия. Работи за поддържане на изградения авторитет и отстоява принципите за лоялно партньорство. Осигурява повече от 260 работни места. За набиране на квалифицирани кадри осъществява контакти с висшите училища в сферата на строителството и обучава стажанти.

Цветан Симеонов подробно запозна гостите с дейностите на Палатата и услугите, които предоставя на своите членове. Изтъкнати бяха предимствата и ползите за фирмите от членството им в БТПП, както и съответните преференции. Подчертани бяха възможностите за създаване на международни контакти на основата на почти ежедневно провежданите в Палатата посещения на посланици и търговски представители на чуждестранни мисии, акредитирани в България, организирането на международни срещи, форуми и делегации у нас и в чужбина, установените връзки с МТК - Париж, Европалати – Брюксел, многобройните споразумения, подписани с партньорски палати по света. Представени бяха възможностите на GS1 България за повишаване конкурентоспособността на компаниите.

Управителят на „Бараж Груп“ изрази желание за развиване на по-тясно сътрудничество с БТПП и активно включване в организираните мероприятия, дискусии, класации и др. Прояви интерес към срещи с чуждестранни партньори с цел установяване на нови контакти.


21.02.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад