Назад

БТПП участва в дебат относно бъдещето на Европа в БрюкселЗаместник-председателят на БТПП Георги Стоев взе участие в Дебат относно бъдещето на Европа с участието на Nathalie Loiseau,  френски министър по европейските въпроси. Дебатът се състоя в рамките на февруарската пленарна сесия на ЕИСК, по време на която  бяха  обсъдени :

– Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕС) № 256/2014 на Европейския парламент и на Съвета, относно нотифицирането до Комисията на инвестиционните проекти в областта на енергийната инфраструктура в Европейския съюз.

– Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ENISA — Агенцията на ЕС за киберсигурност, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013, както и относно сертифицирането на сигурността на информационните и комуникационните технологии („Акт за киберсигурността“).

– Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка: Годишен обзор на растежа за 2018 г.

– Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за  надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск.

– Индустриалните промени в здравеопазването.

 – Обновена стратегия на ЕС за индустриалната политика.

Георги Стоев се срещна и разговаря с представителите на  консултативната група ЕС-Корея Мадлен Туининга и  Гунила Сандберг и  със Саймън Крейг от Центъра за индустриално сътрудничество ЕС-Япония във връзка с предстоящите икономически форуми в Токио и Сеул тази година. По време на срещите той предложи да бъдат поканени за участие и представители на БТПП и българските делови среди.

Сред темите на съвместните форуми ca икономиката на рециклиране, киберсигурността и насърчаване на действията в областта на климата от страна на недържавните участници, Европейска система за финансов надзор (ЕСФН)и Европейски фондове за дългосрочни инвестиции.


15.02.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад