Назад

7-ма среща на Българо-корейския комитет за икономическо сътрудничество

 
Корейска бизнес делегация посети България в периода 12 -16 юни за участие в Седмата среща на Българо-корейския комитет за икономическо сътрудничество. Комитетът е създаден през 1990 г и  има за цел да съдейства за разширяване на двустранните делови контакти, размяна на търговски делегации, семинари, симпозиуми, обучения, участие в панаири и изложби. В състава на Комитета влизат банки, фирми, организации, заинтересовани от дългосрочното развитие на двустранните отношения от двете страни.

Българските фирми познават възможностите на корейските партньори и са впечатлени от мащабите и постиженията на корейската икономика - каза Цветан Симеонов, председател на БТПП, като откри срещата в Палатата. Още се помни осъщественото преди две години посещение на българска бизнес мисия, съпътстваща визитата на президента на Република България  в Корея. Симеонов очерта основните преимущества на нашата страна като добро място за корейски инвестиции и представи поименно представителите на българския бизнес, които участваха в срещата. Председателят на БТПП налегна на възможностите за увеличаване на двустранния стокообмен, в резултат от влизането в сила на споразумението за свободна търговия между ЕС  и Република Корея и южнокорейските инвестиции в България.

 
Чой Джун-хо зам.председател на Корейско-българския комитет за икономическо сътрудничество в гр. Бусан се обърна към участниците в срещата и представи корейските бизнесмени, които работят в областите на: фармацевтиката, козметиката, свиневъдство, машиностроене, строително оборудване, изкуството, винопроизводството и логистиката.
 
Председателят на Арбитражния съд в БТПП д-р Силви Чернев, каза че корейски компании вече са ползвали услугите на Арбитражния съд, заради  кратките срокове, в който се разрешават споровете и заради сравнително ниските такси. Той очерта преимуществата на Арбитражния съд като партньор на чуждестранните инвеститори. Около 800-900 дела се разрешават годишно в в арбитража при БТПП, като 90 % от тях завършват в едногодишен срок.

Кирил Николов, изпълнителен директор на Национална компания индустриални зони, представи на гостите зоните, които са препоръчителни за чуждестранните инвеститори и с логистичните и административните услуги, които се предлагат. Той отдели специално внимание на зоната Божурище, в непосредствена близост до София.

Д-р Асен Желязков, изпълнителен директор на Асоциацията на млекопреработвателите в България представи България като страна с традиции в производството на кисело мляко, бяло саламурено сирене и български кашкавал. Той напомни, че българските млечни продукти са включени в менюто на космонавтите. 
Д-р Тодорка Янковска, изпълнителен директор на Асоциацията на месопреработвателите в България обсъди възможността за внос на българско свинско месо в Корея. Участие в разговорите взеха и представители на българските фирми, производители и износители на месо.

Гостите се запознаха с представители на секторите винопроизводство и хранително-вкусова промишленост, фармацевтичната промишленост и др.  в България.  Като препятствия пред корейските инвестиции в България, бяха посочени бюрокрацията, нуждата от изграждане и обновяване на пътната инфраструктура, чести промени в законодателството. 

През 2010 г. е отбелязана най-високата стойност на двустранния стокообмен от 2007 г. насам, както и най-високата стойност на българския износ за последните десет години. Стокообменът между България и Корея е през 2010-та година е близо 223.4 млн. щ. д., като отбелязва ръст от 128.5 % спрямо 2009 г. Още по-голям е ръстът на износа - 313.5%). Вносът се е увеличил с 46.7%. Външнотърговското салдо е положително за нашата страна. Увеличението на износа се дължи в известна степен на реализирания експорт на пшеница. Значително се е увеличил и делът на остатъците от благородни метали, които заемат втора позиция в износната листа.

Корейските бизнесмените посетиха по-рано Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, Българска агенция за инвестиции. Програмата им продължава със срещи с български партньори.

15.06.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад